2009-2015 között a szlovák állami költségvetés 94 millió koronával támogatja a legelmaradottabb régiókban élők egészségesebb életmódját. Köztudott, hogy ezekben főleg romák élnek.
Az Egészségügyi Minisztérium már kidolgozta az erre vonatkozó javaslatot, mely hamarosan a kormány elé kerül. A fő gondokat a hiányzó villamos hálózatok, a megoldatlan ivóvízellátás jelentik. Nem csak anyagi jellegű támogatásra van szükség, hanem meggyőzésre is, ugyanis az is gyakori eset, mikor egyszerűen érdektelenséget mutatnak ezek iránt a roma lakosok – azaz, nem hajlandók (vagy nem tudnak) fizeti az ivóvízért és a villanyért akkor sem, ha az hozzáférhető a számukra. Nagy gondot jelent ezekben a régiókban a hulladékelszállítás megoldatlansága is, mely nemcsak esztétikailag teszi tönkre a környezetet, hanem különböző fertőző betegségek okozója is.

Az Egészségügyi Minisztérium asszisztenseket alkalmaz majd, akik feladata az egészséges életmódra való nevelés lesz. Jelenleg 45 ilyen asszisztensben gondolkodnak, bérük havi 500 euró lenne.

Felvidék Ma