Még tegnap megvitatta, ma pedig elfogadta a parlament a sporttörvényt és az ifjúsági tömörülések munkájára vonatkozó jogszabályt. Az utóbbiban, a kormánypárti Oľga Nachtmanová javaslatára módosították a felsőoktatási törvényt. Törölték belőle azt a rendelkezést, amely az egészségügyi főiskolák hallgatóit egyéves ingyenes szakmai gyakorlatra kötelezte.
A plénum megszavazta az építésügyi hivatalokról és a hiteles építőművészekről szóló törvényt is. Az első a kerületi építésügyi hivatalok jogköreit érinti, hogy ezeken keresztül lehessen folyósítani a jövőben a lakásfejlesztési állami támogatásokat. Igent mondott a parlament arra is, hogy a kizárólagos sugárzási joghoz kötött sport- és kulturális rendezvényekről másfél perces összefoglalót sugározhassanak hírműsoraikban a Szlovákiában működő elektronikus médiumok. Módosult az energiatörvény, a jövőben a hálózati felügyeletnek joga lesz szabályozni a távfűtésre és a hőszolgáltatásra fordított földgáz árát is. Nyugdíjpótlékot kaphatnak a volt politikai foglyok és politikai üldözöttek közvetlen hozzátartozói, javul a fegyveres testületek tagjainak ügyeleti jutalmazása, és ha az államfő is aláírja, új törvény fogja szabályozni Kassa városának működését. Augusztustól az egyes városrészek maguk pályázhatnak majd uniós fejlesztési pénzekért, a főpolgármesternek pedig csak két helyettese lehet. Az ellenzék javaslata, hogy a városrészek száma is csökkenjen, nem járt sikerrel.
Megszületett az új törvény az állami földalapról. Kihirdetését követően felállhatnak az új szervek. A felügyelő bizottságnak 11 tagja lesz. A közvetlen felelős a végzett munkáért a miniszter által kinevezett igazgató lesz. A törvény kötelezi az alapot az összes, eddig megkötött szerződés nyilvánosságra hozatalához. Rövidesen megindulhat hát a restitúciós ügyek intézése, amelyeket a tavaly kirobbant botrányok miatt a kormány befagyasztott.
Szigorodott a pénzmosás elleni törvény. A terrorizmussal gyanúsított egyének és szervezetek bankszámláinak követése egyszerűbbé válik.
Rábólintott a plénum a szlovák-ukrán kishatár-forgalomról szóló szerződést, amely a határ menti 50 kilométeres körzetben teszi egyszerűbbé az ott élők kapcsolattartását. Kedvezményes vízummal félévente akár 90 napot is eltölthetnek egymás országában az érintettek.

Pátria, ngyr