Ha minden családban legalább két gyermek születne, megmaradna az eddigi természetes népszaporulat.

A Statisztikai Hivatal ma közzétett, 2007-es demográfiai jelentése szerint egy szülőképes korú nőre átlagosan másfél gyermek jut, de az utóbbi években jelentősen csökkent az élve született gyermekek száma. 2007-ben 18 ezerrel kevesebb gyermek született, mint 1993-ban.

Az elmúlt 15 évben 86 ezerrel lett több Szlovákia lakossága, az év elején az össznépesség az 5,4 millió körül mozgott.

“A népességcsökkenés legfőbb oka a nők alacsony szülési száma a produktív korban” – nyilatkozta Zuzana Podmanická a Statisztikai Hivatal demográfiai szakosztályáról. A statisztikai mutatók szerint Szlovákia a millénium évétől kezdve kritikus határon mozog, ami a születéseket érinti. Egy nőre 1,5 gyermekszülés jut.”

A férfiak és nők közötti arány továbbra sem változott az elmúlt 15 évben – még mindig 52 százalék körül mozog a nők javára.

A nemzetiségi szempontból nézve Szlovákia lakosságának 85,4 százalékát az elmúlt évben a szlovák nemzetiségűek tették ki. A magyar nemzetiségűek 9,5 százalékot, a roma lakosság pedig 1,9 százalékát tette ki az összlakosságnak. A fenmaradó százalékot a cseh, ruszin, ukrán, német, lengyel és más, ismeretlen nemzetiség teszi ki.

1993-tól jelentős mértékben csökkent a szlovák, a magyar és a cseh nemzetiségű lakosság száma. Egyedül a roma lakosság száma mutat emelkedő tendenciát.

Felvidék Ma, Pátria, sk