Az alkalmazotti adókedvezmény intézményének bevezetésével a kormány az alacsony jövedelmű munkavállalóknak kedvez. Azoknak, akiknek a bére nem, vagy csak alig haladja meg a minimálbért.

A bónusz felső határát a Pénzügyminisztérium kezdetben 209 koronában állapítaná meg, s feltételezi, hogy ez az összeg folyamatosan csökkenni fog. Zdenko Krajčír, a Pénzpolitikai Intézet igazgatója szerint ebben van is logika, hiszen a létminimum összege nálunk lassúbb ütemben nő, mint a minimálbéré. Sőt, mint az ma kiderült, 2009. január elsejével egyáltalán nem változik ez a megélhetési mutató. Viera Tomanová munka-, szociális és családügyi miniszter ugyanis – feltehetőleg az adóbevételek megcsappanásától tartva – visszavonta erre vonatkozó korábbi indítványát. Ez nyilván a már említett szakembert, Zdenko Krajčírt sem érte meglepetésként, aki feltételezi, hogy az alkalmazotti adókedvezményt néhány éven belül más – a létminimumot helyettesítő paraméterek alapján számítják majd ki. Addig azonban a most felállított rendszer marad érvényben. Eszerint 2009. január elsejétől a minimálbér felétől a minimálbér teljes összegéig kereső személyek havi 209 korona adókedvezményre lesznek jogosultak. 8690 korona fölött a bónusz a növekvő bérrel arányosan csökken. 9960 korona felett pedig elveszíti jogosultságát a munkavállaló. Az alkalmazotti bónuszt évente egy összegben, a márciusi adóbevallások után térítenék.

A Pénzpolitikai Intézet igazgatója az alkalmazotti adókedvezmény legnagyobb előnyét abban látja, hogy névre szóló, így azoknak nyújt anyagi segítséget, akik arra valóban rászorulnak. Ráadásul a közkiadások szempontjából is előnyös ez a megoldás.

A szakember szerint a rendszer az elkövetkező évek folyamán még sokat fog változni, s hogy jó oka van ezt feltételezni, azt az is igazolja, hogy míg a létminimum növelését túl kockázatosnak találta a munka-, szociális és családügyi tárca, addig a minimálbér 900 koronás emelésétől nem riadna vissza. Viera Tomanová erre vonatkozó javaslatához azonban még a munkáltatói szervezeteknek is lesz néhány szavuk.

Felvidék Ma, Pátria, ró