A Győri egyházmegyében lévő Dunaszegen a Remény főszerkesztője, Herdics György c. apát, kanonok áldotta meg azt a kápolnát, melyet a Boldogságos Szűzanya tiszteletére építettek a templom előtti parkban.

Így Nagyboldogasszony ünnepén az egyházközség az imádságnak ezen új helyével gyarapodott.
A kápolnában elhelyezett Mária-szobor talapzatába befalazták azt az urnát, mely a hívek kéréseit, imáit tartalmazza.
Albán József helyi plébános annak a reményének adott hangot, hogy a kápolna a hívek lelki életének a felfrissítését is szolgálja majd.

remeny.sk