A nyugdíjtörvény újabb módosítása fontos újdonságokat hoz. Ha a parlament is jóváhagyja, 2009-től már január elsején sor kerül a nyugdíjak valorizálására, és évi egy alkalommal újra ingyenessé válik a magánnyugdíjpénztár-váltás a második pillérben takarékoskodóknak. Jelenleg kétévente van mód átlépésre, és 500 korona ügyintézési díjat kell fizetni. A kormány lehetővé akarja tenni, hogy a magán nyugdíjalapban megörökölt összeget a jogosult saját nyugdíjszámlájára utaltathassa át, de ha nem él ezzel a lehetőséggel, az összeget öt munkanapon belül fizesse ki neki az alap.
A törvénymódosítás arra is kiterjed, hogy az állam fizesse a nyugdíjbiztosítási járulékot a munkaviszonyban lévő, illetve egyszemélyes magánvállalkozó nők után is a gyermekgondozási szabadság idején. Tehát azokban a hónapokban, amikor biztosítotti jogviszonyuk alapján a Szociális Biztosító jövedelemarányos gyermekgondozási díjat folyósít nekik. A jelenlegi gyakorlat ugyanis hátrányos rájuk nézve, mert a szociális biztosításról szóló törvény értelmében a táppénzbiztosítás vonatkozik rájuk, és ez mint betegállományos időszak kiesik a nyugdíjbiztosítási viszonyból. Módosul fog a törvény azon rendelkezése is, amely 15 napon belüli bejelentési kötelezettséget ír elő a gyermek megszületésétől a nyugdíjbiztosítási viszony bejelentésére. A jövőben ezt 45 napon belül kellene megtenni. Indokolt esetben 120 nap áll majd a Szociális Biztosító főigazgatójának a rendelkezésére, hogy a legbonyolultabb esetekben döntést hozzon.
Változás várható a rokkantsági nyugdíjak megítélése terén is. A járadékra való jogosultságot az életkor függvényében a teljes biztosítotti jogviszony alapján állapítanák nem, nem csupán a betegnyugdíjazást megelőző tíz év alapján. A törvényalkotó arra is kötelezni akarja a Szociális Biztosítót, hogy részletes és rendszeres tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek a magán nyugdíjalapok jövedelmezőségéről, párhuzamosan liberalizálni kívánja az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítók befektetési politikáját is, hogy a megtakarítások nagyobb nyereséget hozzanak az eddiginél.

Pátria, gy