Egy felmérés szerint a szlovákiai magyarok többsége büszke állampolgárságára. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete az Európai értékek kutatása 2008 elnevezésű programban vizsgálta egyebek mellett az itteni magyarság Szlovákiához való viszonyulását is.

Eszerint a megkérdezettek 11 százaléka nagyon, több mint 59 százaléka pedig egészében büszke a szlovák állampolgárságra. A szlovákiai magyarok általában kisebb mértékben nyilatkoznak pozitívan a szlovák állampolgárságról, a legutóbbi mérés eredménye azonban az eddigi legkedvezőbb. A 2008-as 70 százalékos pozitív hozzáállást 2004-ben 49, 1999-ben pedig 39 százalék előzte meg. A mostani megállapítás azt tükrözi, hogy a magyar nemzetiségű lakosok véleményét nem annyira az aktuális politikai helyzet, mint inkább a javuló életkörülmények és a szociális biztonság befolyásolja. Már ez a tény is ellentmond annak, hogy a magyar nemzetiségűek viszonya Szlovákiához rosszabbodna. Sőt, ellenkezőleg, most a legkedvezőbb.

“Okos dolog lenne komolyan venni ennek a felmérésnek az eredményét, hogy a szlovákiai magyarok pozitívan viszonyulnak Szlovákiához, nem pedig úgy közelíteni hozzájuk, mint akik kevésbé lennének lojálisak a hazájukhoz” – mondta el véleményét az eredménnyel kapcsolatban Zuzana Kusá, a projekt koordinátora.

Felvidék Ma, Pátria, sk