Féja Géza nemrégiben megjelent kötetében szülőföldjéhez, a Felvidékhez fűződő viszonyának összetett természetrajzát ismerheti meg az olvasó abból a gyűjteményes kötetből, amely az író önéletrajzi esszéiből, művelődéstörténeti írásaiból és irodalomtörténeti portréiból állt össze. E vallomásos, mégis szociográfiai hitelességgel, ugyanakkor irodalmi stílusban megszólaló sorok egyszer optimista látleletként szólalnak meg a csehszlovákiai magyarság szellemi ébredéséről, másszor lendületes programot vázolnak a visszacsatolt Felvidék magyarsága és az anyaországiak elé, máskor meg nosztalgikus színekkel elevenítik fel egy elporladt világ mámoros hangulatát a lévai dzsentri-polgári élet szertartásait felvillantó anzikszok sorában. A szerző fiának utószavával záródó kötetben az író versei és számos archív fotó is helyet kapott. Érdemes a nagyobb irodalomtörténeti, valamint a felvidéki vonatkozású társadalom- és művelődéstörténeti gyűjteményekbe beszerezni.

bookline.sk