A Központi Koordinációs Tanács döntése értelmében október 8-án, szerdán kellett postázni a szlovák Oktatási Minisztérium címére az Orbis Pictus Istropolitana frissen kiadott, Honismeret 4 című tankönyv első részét.

Az erről szóló ajánlást a múlt hét folyamán a területi tanácsok elnökein keresztül juttatták el az egyes iskolák mellett működő alapszervezetekhez. S miként viszonyultak a magyar oktatási intézmények a Központi Koordinációs Tanács felhívására? Nos, vegyes visszajelzések érkeztek az iskolák igazgatói részéről.
Azokban az iskolákban, ahová időben megérkeztek a honismereti tankönyvek, ott a pedagógusok a szülőkkel való megbeszélést követően úgy döntöttek, visszaküldik azokat, de nem a feladónak, hanem az Oktatási Minisztériumnak a tanács ajánlásának megfelelően. Akadt olyan iskola is, ahol miután megkapták az új tankönyveket, kiosztották a tanulóknak, hogy otthon a szülőkkel együtt nézzék át a sokat vitatott könyvet. Így tették ezt például Dunaszerdahelyen is, a Szabó Gyula Alapiskolában. Csölle Teréz igazgató tájékoztatása szerint megkérték a tanulókat, hogy hozzák vissza a tankönyveket, amelyeket már be is csomagoltak és pénteken postázzák is mind a kilencvenegyet.
A Vámbéry Ármin Alapiskolában már tegnap postára adták a ki sem osztott és még a szlovák helyesírás szabályának is ellentmondó tankönyveket – nyilatkozta Fibi Sándor igazgató. A Kodály Zoltán Alapiskolában viszont egyelőre nincs mit visszaküldeni, mert azokat Ibolya Olivér tájékoztatása szerint, a mai napig meg sem kapták. Ha viszont megérkezik mind a 48 darab a negyedikeseknek, akkor a többi iskolához hasonlóan, szinte felbontatlanul visszaküldik. Addig használják az előző honismerti tankönyvet, meg egyébként sincs más lehetőségük.
Hasonlóan reagáltak a felhívásra a Vágsellye környéki alapiskolák is: nem hagyják meg ezeket a csak szlovák földrajzi neveket tartalmazó tankönyveket. Pereden például nem is kellett a pedagógusoknak sokat törődni a csomagolással, mert nem igényeltek új tankönyveket, ellenkező esetben azonban ők is követnék a többi iskola példáját.
Komáromban és környékén is hasonló a helyzet, mint Dél-Szlovákia más magyar oktatási intézményében. Komáromban a Munka Utcai Alapiskolában a szülők egyhangúan döntöttek a visszaküldést illetően. Sőt, a Marianumi Egyházi Alapiskolában a jelzett dátum előtt egy nappal a szülői szövetség már postázta is a könyveket. Mellékelt levelükben javasolták, hogy a magyar földrajzi nevek mellett zárójelben tüntessék fel szlovákul is annak megfelelőjét.
Érdekes reakciót váltott ki Léván és a Nagykürtösi járásban a Koordinációs Tanács felhívása.
A járási székhelyen, Léván még nem történt végleges döntés a tankönyvek sorsát illetően, ők kivárják a járási szülői szövetség döntését, amely október végén ülésezik. Ipolybalog, Ipolyvarbó, Csáb viszont csatlakozik a többiekhez.
Egyedül Ipolynyék nem kapcsolódik be a tiltakozó akcióba, mert ők jónak tartják a tankönyvet szakmai és pedagógiai szempontból is. Hasonló véleményen vannak Lyukanénén is, ahol közös igazgatású iskola működik. Ők ugyan még nem kapták kézhez a honismereti tankönyveket, de ha megérkeznek, akkor felhasználják az oktatásban, mert jónak tartják azt és nincs  ellene semmi kifogásuk.
Viszont Gömörbe és Nógrádba sem érkeztek meg a könyvek. Azon iskolákba, ahová pedig már igen, például Tornaljára és Fülekre, vagy visszaküldték vagy pedig nem használják az oktatásban.

Bodrogközi és Ung-vidéki pedagógusok levelet fogalmaztak meg a miniszternek, döntésük hasonló volt mint a többi iskoláé: ilyen tankönyvből nem akarnak tanítani.

A Robert Fico kormányfő pártjához tartozó Dušan Čaplovič, a szlovák kormány kisebbségekért is felelős alelnöke nem helyesli, hogy a Szlovák Nemzeti Párt felügyelte oktatási minisztérium engedélyezte ilyen tankönyv megjelentetését. Éppen ezért azt javasolja a magyar iskoláknak, hogy a Honismeret tankönyv egy korábbi kiadását használják, amelyben a magyar névalakok is szerepelnek. Ami egyébként a két világháború közti Csehszlovák Köztársaság óta hagyomány Szlovákiában, és többé-kevésbé a pártállami időszakban is tiszteletben tartották.

Felvidék Ma, sk