Lármafa  – Valamikor a lármafák arra szolgáltak, hogy a közelgő veszélyt jelezzék, ezek segítségével fel lehetett készülni a nehézségekre és meg lehetett tenni a szükséges óvintézkedéseket. A Civil Elkötelezettsé g Mozgalom (CEMO) szeretne egy kortárs, elektronikus lármafát felállítani, amellyel jelezni szeretné, hogy veszélyben van a nyelvünk, identitásunk alapköve, amely nélkül nehezen lehet létezni. Célunk nem csupán jelezni, hanem mindenkit cselekvésre buzdítani. A CEMO úgy látja, hogy a magyar nyelv majdnem teljes mértékben kiszorult a közszférából, a hétköznapi élet minden fontos színteréről és majdhogynem a privát szférában beszélt nyelvként éljük meg. Mindezzel együtt Románia példaértékű törvényi háttérrel rendelkezik, az ország ratifikált és életbe léptetett minden egyes olyan nemzetközi egyezményt amelyek a kisebbségeket és azok nyelvét védelmezik. A valóság azonban másként fest. Az intézmények falai kizárólag egynyelvűek, a magyar gyerekek nem találkoznak anyanyelvű faliújságokkal román nevű iskoláikban, az állami intézményekben az ügyintézés román nyelven zajlik, a szolgáltatások teljes mértékben egynyelvűek. Úgy gondoljuk, hogy nem kellene mást tenni, csak élni a törvények adta lehetőségeinkkel, de sajnos számos eset azt mutatja, hogy nem ezt tesszük, hanem tehetetlen szemlélői maradunk ennek a folyamatnak. Azt reméljük,hogy ehhez a csoporthoz minden olyan személy csatlakozik majd aki úgy érzi, hogy véleménye van ebben a témakörben és tenni is szeretne valamit a helyzet megváltoztatása érdekében. 

A kezdeményezéshez itt lehet csatlakozni. 

Horváth-Kovács Ádám, a CEMO elnöke