2008. október 13-án ülésezett a Magyar Koalíció Pártjának Gazdasági Tanácsa. A szlovák parlament soron következő ülésszakának programpontjai közt szereplő törvénytervezetek megtárgyalásán kívül a tanács tagjai az egyre jobban elmélyülő pénzügyi válságra és annak a szlovák gazdasági életre is kiterjedő esetleges hatásaira való tekintettel megvitatták az aktuális gazdasági kérdéseket is. A Gazdasági Tanács megtárgyalta azokat a javaslatokat, amelyek az utóbbi napokban nyilvánosságra kerültek az EU-s tagországok vezetőinek tanácskozása, illetőleg a szlovák kormány parlament elé beterjesztendő javaslatai kapcsán.

Az MKP Gazdasági Tanácsa a tanácskozást követően a következő állásfoglalást fogadta el:

1. Javasoljuk, hogy valamennyi szlovákiai parlamenti párt közösen tárgyaljon az egyre inkább elmélyülő pénzügyi válság Szlovákiára is kiterjedő hatásainak enyhítésére és minimalizálására irányuló, teljes politikai spektrumra kiterjedő lépések koordinálásáról – lehetőleg még  a parlament soron követő ülését megelőzően (a kormánykoalíció eddigi javaslatai ugyanis nem összehangolt lépésekre engednek következtetni).

2. Felszólítjuk a szlovák kormányt, hogy felelőssége tudatában folyamatosan elemezze a szlovákiai pénzügyi helyzetet, és szükség esetén lehetőségeihez mérten megfontoltan és következetesen cselekedjen a polgárok és vállalkozók érdekeit szem előtt tartva, valamint a fiskális stabilitás fenntartása, illetve a pénzügyi rendszer egyensúlyának és a foglalkoztatottsági helyzet stabilitásának megtartása érdekében.

3. Felkérjük a polgárokat és a vállalkozókat, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban megfontoltan cselekedjenek, ne essenek feleslegesen pánikba, és ne okozzanak ezáltal hiábavaló és beláthatatlan károkat a pénzügyi rendszer egyensúlyának és a szlovákiai pénzintézetek viszonyában.

4. A polgárok és vállalkozók pénzintézetekben elhelyezett magánmegtakarítására vonatkozó állami garanciát illetően – a szlovákiai gazdaság reális lehetőségeiből kiindulva – a polgáronkénti 100 ezer euróig kiterjedő garanciavállalást és egyúttal az önrész eltörlését támogatjuk

5. Nem értünk egyet azzal a javaslattal, miszerint a magánmegtakarításokra vonatkozó állami garanciavállalás bárminemű megerősítése a bankok és pénzintézetek részleges államosításához kötődjön, illetve ahhoz, hogy a szlovák kormány egyfajta irányító jogokra tegyen szert anélkül, hogy az állam törvényes úton részvényessé válna ezekben a pénzintézetekben.

6. Készek vagyunk politikai és szakmai tárgyalásokat folytatni arról az alkotmánytörvény-javaslatról, amelynek célja a kiegyenlített költségvetés biztosítása 2011-től. Ennek az elfogadását most azonban még korainak tartjuk, mivel jelenleg kiszámíthatatlanok a pénzügyi válság Szlovákia gazdaságára és pénzügyi rendez a folyamat Szlovákia fiskális stabilitására az elkövetkező hónapokban és években.

Forrás: www.mkp.sk