2005. október 2-án, Szent Őrzőangyalok ünnepén a csallóközi Bakán tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás. Az alakuló közgyűlésen a jelenlévő papok és világiak közösen meghatározták a Társulat célkitűzéseit: az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését a keresztény erkölcs szellemében.

Ennek a célkitűzésnek a fényében végzi munkáját immár harmadik esztendeje a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában tevékenykedő társulás. A 2008-as év kiemelkedő eseménye volt a Pázmaneum szempontjából, hogy a Jópásztor Alapítvánnyal és a Mécs László Társulással közösen Nyílt levelet fogalmaztak meg a Szlovák Püspökkari Konferencia részére, amelyben kinyilvánították a magyar főpásztor kinevezésére való igényüket a február 14-ei egyházmegyei felosztás kapcsán előállt új helyzetben. A Nyílt levélhez csatlakozott 25 társadalmi és egyházi szervezet, valamint mintegy 25 000 felvidéki magyar látta el kézjegyével az aláírási íveket, amelyeket szeptember 19-én adták át a Szlovák Püspökkari Konferencia elnökének Pozsonyban.
Ebben az esztendőben is folytatódott a Felvidéki Imakilenced és a Regnum Marianum Akadémia. A Társulás képviselői aktívan bekapcsolódtak a különböző társadalmi és egyházi rendezvények megszervezésébe.
Márciusban a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki a mártír gróf emlékét ápoló társulást Budapesten. Májusban a Keresztény Élet című Kárpát-medencei vallásos hetilapban külön oldal szerkesztését kezdte meg a Pázmaneum Felvidék Ma elnevezéssel.
Az ősszel Szent Pál-konferencia és Wass Albert-emlékest megszervezését tűzte ki célul a Pázmaneum Társulás.
A három év alatti  felvidéki magyar katolikusok részére több kiadványt is megjelentetett a keresztény szervezet. Közülük is kiemelkedő a Regnum Marianum Kalendárium, amelyet hagyományteremtő szándékkal indítottak útjára a szerkesztők.
A Pázmaneum elnöksége ezúton is köszöni azok segítségét, akik építő ötleteikkel gazdagították a Társulás tevékenységét, és lelki valamint anyagi téren is hozzájárultak célkitűzéseinek teljesítéséhez. Szent Őrzőangyalok ünnepén a Pázmaneum tagjai továbbra is kérik védőszentjeik, az Őrangyalok segítségét, hogy az angyali seregek fejedelmének, Szent Mihálynak vezérletével oltalmazzák őket a Sátánnal s evilági ügynökeivel vívott harcukban, amelyet az Igazság és Szeretet győzelméért folytatnak.

Karaffa János/Pázmaneum