Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek október 1-jei hatállyal a megüresedett felbári egyházközség lelkipásztorává nevezte ki Jankó Gábor, szenci káplánt. Az új lelkiatya beiktatását Mons. Barcsek Sándor somorjai kerületi főesperes végezte.