Tisztújításra került sor a Pázmány Péter Alapítványnál (PPA). Az 1991-ben Budapesten létrehozott Pázmány Péter Alapítvány célja, hogy ösztöndíjat biztosítson az arra érdemes papnövendékeknek magasabb teológiai tanulmányokra és a doktorátus megszerzésére a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

A PPA Kuratóriumának döntése értelmében Dr. Vida Tivadar, az Alapítvány eddigi elnöke a jövőben tiszteletbeli elnökként segíti a szervezet célkitűzéseit. A Pázmány Péter Alapítvány ügyvezető elnökévé Molnár Péter ludányhalászi plébánost választották.
A PPA eddigi felvidéki alelnöke, Karaffa János felsőtúri plébános a továbbiakban az Alapítvány prefektusaként folytatja tevékenységét. A Pázmány Péter Alapítvány felvidéki alelnökévé a Kuratórium Farkas Zsolt garamkövesdi plébánost választotta.
A Pázmány Péter Alapítvány védnöke Bíró László püspök, a budapesti Központi Szeminárium rektora.
Az elmúlt években az Alapítvány nem valósíthatta meg célkitűzéseit, mivel az ösztöndíijra jogosult felvidéki kispapok budapesti továbbtanulását Ján Sokol – a nagyszombati egyházmegye közeljövőben leváltandó érseke- , mondvacsinált okokra hivatkozva rendre megakadályozta.
Az egyházmegyei átrendezés után Rudolf Baláž besztercebányai püspök hozzájárulásával már megkezdhette tanulmányait egy felvidéki kispap a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Rajta kívül egy Budapesten lelkipásztori gyakorlatra készülő papnövendék, valamint egy felszentelt pap is részesül a PPA ösztöndíjában.

Pázmaneum