Ma szavaz a parlament arról a határozat-tervezetről, melyet a MKP-képviselőknek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán (KMKF) való részvétele okán terjesztett elő Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettes.
Čaplovič szerint az MKP képviselői egy másik ország külpolitikáját határozzák meg, és ezzel közvetve sértik Szlovákia szuverenitását. Čaplovič szerint képtelenség, hogy egy szuverén állam parlamenti képviselői egy másik ország parlamenti intézményének a tagjai legyenek.

Az MKP-képviselők nem vesznek részt a szavazáson, mert a felhozott vádakat alaptalannak tartják, valamint azt is, hogy elszámoltassák őket arról, hogy hová járnak. Rámutattak, a KMKF csak tanácsadó szerve a Magyar Országgyűlésnek, és semmilyen jogkörrel nem rendelkezik.

Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője javasolta a szlovák parlamenti pártoknak, hogy a szavazással várjanak addig, míg Szili Katalin és Pavol Paška magyar, illetve szlovák házelnök találkoznak egymással, és e témában is eszmecserét folytatnak. Az MKP kérése egyelőre nem talált meghallgatásra, így a szlovák parlament 5 órakor szavaz a határozati javaslatról.

– Felvidék Ma –