Macsovszky Péter az avantgárdnak nemcsak avatott ismerője, hanem számos (szlovák és magyar nyelvű), a minimalizmus és konceptualizmus ihlette kötet szerzője is, aki egyformán otthonos (másfelől, sajnos, nem utolsósorban nyelvi „kétlakiságánál” fogva, egyformán otthontalan) a szlovák és a magyar irodalomban.

Istenverte Közép-Európánkban a szlovákoknak magyar, a magyaroknak szlovák, s ráadásul öntudatosan kívül helyezi magát minden olyan diskurzuson, amit irodalmi életnek szokás nevezni. Abban a városban született, ahol Kassák Lajos, s talán ez sem utolsó szempont avantgardizmusát illetően.

A Lapkivágatokat értsék szó szerint. Szövegeiben, mint valamiféle talált tárgyakat, publicisztikai írásokban lelt mondatokat vág egymás mellé. Ha úgy tetszik, hulladékokat. Hiszen az újságcikkek többsége hamar avul. Macsovszky Péter invenciózusságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ilyen másodlagos frissességű anyagból is tud lírai textust teremteni – írja Grendel Lajos a Kalligramban megjelent könyvről.

Felvidék Ma