A kisebbségi iskolák tankönyveinek földrajzinév-használatára vonatkozó egyetlen módosító javaslatot sem támogat a Ján Slota vezette, kormányzó Szlovák Nemzeti Párt (SNS).


Ez azt jelenti, hogy továbbra is ragaszkodnak a csak szlovák földrajzi nevekhez, a szlovákiai magyar iskolák magyar tankönyveiben is. Slota erről pártja kibővített elnökségének szombati aranyosmaróti ülését követően tett bejelentést.
A nemzeti párt továbbra is úgy véli, helyesen járt el Ján Mikolaj SNS-es oktatási miniszter, amikor a szlovák alkotmányba ütközőnek és a pozsonyi kormányprogrammal ellentétesnek nevezte a Magyar Koalíció Pártja földrajzinév-használattal kapcsolatos javaslatát. A magyar párt azt akarja, hogy a kisebbségi iskolák tankönyveiben az adott kisebbség anyanyelvén szerepeljenek a földrajzi megnevezések, tehát a magyar tankönyvekben magyarul. Ehhez azonban az oktatási törvényt kellene módosítani.

Robert Fico kormányfő pártja, a Smer-Szociáldemokrácia azt javasolja, hogy például a magyar iskolák tankönyveiben először a magyar névalak szerepeljen, s azt kövesse a szlovák. A legkisebb kormánypárt, a Vladimír Meciar vezette Néppárt – Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom Slotáékkal ért egyet: ragaszkodik ahhoz, hogy csakis szlovák földrajzi nevek szerepelhessenek magyar szövegkörnyezetben is. Ez azt jelenti, hogy Ficóval mindkét koalíciós partnere szembeszegül, pedig a szlovák miniszterelnök a magyar kollégájával, Gyurcsány Ferenccel november 15-én tartott révkomáromi találkozóján ígéretet tett: mindenki számára megnyugtató módon rendezik a kérdést.

Szlovákiában több évtizedes gyakorlat, hogy a kisebbségek saját nyelvükön is használhatják a földrajzi neveket a nemzetiségi iskolákban és az azok számára készült tankönyvekben, segédletekben. A Slota-párt által felügyelt oktatási tárca azonban az utóbbi időben több olyan tankönyv megjelenését engedélyezte, amelyekben – a magyar szövegben – csak szlovákul tüntetik fel a földrajzi megnevezéseket.

FH