Neves szakemberek jelenlétében adták elő természettudományos szakdolgozataikat az alapiskolák felső tagozatos, valamint a szakközépiskolák és gimnáziumok diákjai a Tudok 2008 szlovákiai országos versenyén.

Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Alapiskola adott otthont az Oktatási Minisztérium és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége rendezésében megtartott természettudományi diák-szakdolgozatok országos versenyének. A verseny célja elsősorban az volt, hogy ösztönözze és segítse a Szlovákiában magyarul tanuló gyerekek tehetségének kibontakoztatását az egyes tudományokhoz kapcsolódó szakterületeken, a szülőföld múltjának tudományos felkutatását, valamint támogatni az iskoláikban a tudományos diákkörök működését.
A kétnapos versenyre 8 alapiskola, 11 szakközépiskola és gimnázium 74 diákja kapott meghívót, akiknek munkái öt szekcióba kerültek besorolásba: fizika, biológia-mezőgazdaság, orvostudomány, környvezetvédelem-építészet és humán-társadalo. Ez utóbbi az idén első alkalommal szerepelt a tudományos konferencián.
Az első nap ünnepélyes megnyitóján köszöntőt mondott Hecht Anna, az SZMPSz alelnöke, Pázmány Péter polgármester, Pék László, az SZMPSz elnöke és Fibi Sándor, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója. Ezt követően került sor a diákok szakdolgozatainak a bemutatására, majd a TUDOK-kal kapcsolatos szakmai kérdések megvitatására. Jelen volt az előző évi verseny tavalyi győztese Oláh Máté is, aki a versenyzők előtt prezentálta tudományos munkáját. Az egyes szekciók elnöklésével a hazai és magyarországi tudományos élet jeles képviselőit kérték fel a szervezők, úgymint Bauer Győzőt (környezetvédelem), Hulkó Gábort (fizika), Kiss Lászlót (orvostudomány), a budapesti ELTE-ről Szili István Jánost (biológia és mezőgazdaság), Kocsis Gyulát (történelem–néprajz–építészet–műemlékvédelem) és Balázs Gézát (földrajz–helytörténet–életút).
A szekciók elnökei az értékeléskor elmondták, hogy nagyra becsülik a diákok kutatási vágyát, azonban felh9vták a figyelmet arra is, hogy a felhasznált irodalomban nem elégendő megjegyezni azt, hogy a forrásmunka az internetről származik, mert azt később nehezen lehet visszakeresni, ezért inkább a szakkönyveket, tudományos folyóiratokban használt irodalmat ajánlják elsősorban. A TUDOk országos versenyének első helyezettjei vagy a zsűri által javasoltak megh9vást kaptak a Pannonhalmán, jövő év első felében megrendezésre kerülő Tudományos Diákkonferenciára, ahol hasonló korú magyarországi és határontúli diáktársaikkal együtt méretetthetik meg magukat.

Fizika szekció:

1. helyezett Csomós Edina

Biológia-Mezőgazdaság:

1. Jakács Kitti
2. Gubík Réka, Szabó Anikó
3. Szomolay Zsuzsanna

Orovostudomány-pszichológia:

1. Vincze Viktória, Száraz Bernadett
2. Németh Rita, Domonkos Dalma
3. Batus Krisztina

Környezetvédelem-építészet:

1. Mészáros Nóra
2. Abrahám Andea, Csepi Julianna
3. Rajkó Kevin

Humán-társadalomtudományok:

1. Becse Orsolya, Habasi Natália
2. Banczi Réka, Fekete Emese
3. Kocsis Levente, Darázs Eszter, Márkus Gabriella, Lacza Marcell

Felvidék Ma, sk