Indulatos vita bontakozott ki a szlovák parlamentben az oktatási törvényt módosító javaslatról, amelyet a Magyar Koalíció Pártja terjesztett elő.

Eszerint a nemzeti kisebbségek tankönyveiben azok anyanyelvén lehetne használni a földrajzi megnevezéseket. A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt szerint a javaslat elfogadhatatlan, mert ellentétes az államnyelvről szóló törvénnyel. Az ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom azt javasolta, hogy a megnevezések legyenek kétnyelvűek, s a kisebbségi név legyen az első helyen.

A legerősebb kormánypárt – a Smer – az első olvasásban támogatta az MKP indítványát, de jelezte, hogy a mostani második olvasásban saját javaslatot tesz.

A törvényhozásban felszólaló Martin Fronc kereszténydemokrata képviselő olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely a magyar helységnév után zárójelben tüntetné fel a magyar tankönyvekben a község nevét. Andruskó Imre a Magyar Koalíció Pártja képviselője felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a magyar tankönyvek nem tekinthetők az állam és a szlovák állampolgár közti hivatalos kapcsolattartásnak, és a kisebbségi jogok betartására figyelmeztetett. Rafael Rafej a Szlovák Nemzeti Párt képviselője szerint az MKP képviselőnek javaslata ellentétes az alkotmánnyal.

Klubrádió, Pátria, sk