„Én Hedviget nem vagyok hajlandó olyan szervek kezébe adni, akikről feltételezem, hogy szélsőségeseket védenek” – válaszolta Roman Kvasnica a SITA hírügynökség azon kérdésére, hogy beleegyezik-e védence hazugságvizsgálatába Szlovákia területén.

Kvasnica továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogy a vizsgálatra külföldön kell sort keríteni. Dobroslav Trnka főügyész azt követően, hogy a hazugságvizsgálaton Malina Hedvig egyik állítólagos támadója is átesett, kijelentette, hogy a nyitrai diáklány szintén alávetheti magát ennek a vizsgálatnak, és bármelyik specialistát választhatja. Az ügyvéd azonban figyelmeztetett arra, hogy a vizsgálatra, melynek az egyik állítólagos támadó alávetette magát, őt, mint a lány ügyvédjét, nem hívták meg. Kvasnica szerint a vizsgálat eredményeit manipulálhatták.

A védőügyvéd összefonódást lát az ügyészek és a vizsgálatot végzők, továbbá a Főügyészség között. Trnka ugyanis a múltban többször is kijelentette, hogy a vizsgálat során mulasztás történt a rendőrség és az ügyészség részéről is, amikor nem hitelesítették azokat a bizonyítékokat, melyekkel szemben a vallomástétel során kétségek merültek fel. Ezeket a kijelentéseket egyébként Kvasnica egy politikai játék részének tartja, „jogi síkról nézve ez a politikai indoklásról szól, egyszerűen politikai hatalom van mögöttük” – mondta el.
A védőügyvéd rámutatott több, az eset kivizsgálása során elkövetett mulasztásra is. Például egyáltalán nem világos a számára, hogy miért nem történt meg a 2006. szeptember 9-ei kép- és hangfelvétel átírása, amit egyébként a törvény is előír. Ez a felvétel ráadásul egyáltalán nem egyezik meg a Malina Hedvig ugyanaznapi vallomásáról készült jegyzőkönyvvel. Ez az a vallomás ugyanis, mely során a diáklány állítólag hamisan vallott. A védőügyvéd elmondása szerint a kép- és hangfelvételről maguk készítettek átírást, miután azt a Főügyészségtől elkérték, de annak szövege egyáltalán nem egyezik a jegyzőkönyvben rögzített vallomással, ráadásul bizonyos szerkezeti részek hiányoznak belőle.

Kvasnica ugyancsak javasolja annak a két pszichiáternek a kihallgatását, akik a lány megtámadása után végeztek vizsgálatot. Szerinte döbbenetes, hogy a mai napig ignorálták ennek a két szakembernek a kihallgatására vonatkozó javaslatot, és e nélkül a kihallgatás nélkül rendelték el a szakértői bizonyítást, holott teljesen nyilvánvaló volt, hogy a szakértők nem tudnak abból a valós helyzetből kiindulni, amit ez a két pszichiáter megfigyelt.
Ugyanakkor az ügyvéd szerint szükség lenne az ügy kapcsán Robert Fico miniszterelnök és Dušan Čaplovič kormányfőhelyettes meghallgatására is, mivel mindketten a nyilvánosság előtt állást foglaltak, továbbá fontos információk birtokában vannak a jelenleg zajló büntetőeljárás szempontjából. Ráadásul Fico nyilatkozataiból világosan kitűnik, véli Kvasnica, hogy nemcsak a Hedviggel kapcsolatos támadásról vannak információi a kormányfőnek, hanem arról is, hogy ki rendezhette meg a támadást.

SITA, Felvidék Ma,tt.