Az elmúlt hétvégén a Bellő tánccsoport megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából megrendezték az első Katalin-bált az Ógyallai Városi Művelődési Otthon nagytermében, amelyre meghívták a mostani táncosok mellett az egykori alapító tagokat is.

Deme László 1997. szeptember 1-jén kezdte pedagógusi pályáját az ógyallai alapiskolában. A gömöri (tornaljai) fiatalember alapiskolás és gimnazista korában szülővárosában a néptánc szeretete mellett népzenével is foglalkozott, amely a mai napig is tart. Mivel nem tudott létezni néptánc nélkül, mindjárt az 1997/98-as tanévben az érdeklődő tanulókkal megismertette a néptánc és népzene szeretetét, majd megalakította a Bellő Gyermek Néptánccsoportot – 2007 óta polgári társulásként működik -, amely a város és a környék kulturális életének fontos szereplőjévé vált. Dalaikkal, táncaikkal nagyban hozzájárulnak az itt élők hagyományainak ápolásához, hiszen nem hiányozhatnak a népzenei találkozókról, városi kulturális rendezvényekről, emlékünnepségekről sem.

Az elmúlt hétvégén a megalakulás tizedik évfordulója alkalmából megrendezték az első Katalin-bált a városi művelődési otthon nagytermében, amelyre meghívták a mostani táncosok mellett az egykori alapító tagokat is. A bált természetesen a Bellő Néptáncsoport mátyusföldi tánca nyitotta meg.

Elsőként Deme László, a tánccsoport vezetője és a polgári társulás elnöke mondta el ünnepi beszédét:
“Kezdettől fogva azon fáradoztunk, azon tevékenykedtünk, hogy gyermekeink kik a csoportban táncolnak almamáterüket elhagyva ne csak az élethez szükséges tudást vigyék magukkal, hanem ismerjék meg nemzetünk kulturális örökségét, hogy majd a nagybetűs életben egyenes, karakán emberekké váljanak, kik tovább vihetik őseink zászlait. Ebben van nagy szerepünk nekünk, az iskolának, de legfőképpen a szülőknek, kik bátorítják, támogatják gyermekeiket. Itt szeretném kifejezni köszönetem minden kedves szülőnek, akik ily módon segítenek e nemes cél elérésében. Továbbá engedjék meg, hogy a tánccsoport nevében is köszönetet mondjak Ógyalla város polgármesterasszonyának, önkormányzatának, a Feszty Árpád Alapiskola vezetőségének, valamint vállalkozóinak, kik elősegítik a csoport munkáját. Befejezésül Váci Mihálytól egy idézet:
” és érezzék egy kézfogással rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy.
S egy tekintetünk elhitesse véled: – szép dolgokért élsz és érdemes élned. Isten éltesse a csoportot!“

Zemkó Margit polgármesterasszony is köszöntötte a csoportot, jókívánságait fejezte ki a jövőre nézve. Főbb gondolatai közt szerepelt, hogy a népi kultúra ápolása a város életében csak az utóbbi 10 évben virágzik a csoportuk által. Köszönetét fejezte ki a sok szép, felejthetetlen előadásért, az odaadó, kitartó munkáért, mellyel a város hírét viszik egyre messzebbre.

Dibusz János, az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola igazgatója pohárköszöntőjében a tanulók lelkesedését, tenni akarását dicsérte. A sikeres bemutatkozás után tervszerűen és a jövő elképzeléseivel folytatódott a munka, mely az elmúlt évek alatt meghozta gyümölcsét. A táncosok a tíz év alatt természetesen többször cserélődtek, azonban az utánpótlás folyamatos, mert az alapiskolában szorgalmasan tanulják a különböző lépéseket a kicsik és a nagyok egyaránt.

A hozzászólások után emléklap átadás következett a régi Bellős tagok számára. Ezután a tánccsoport vezetője a polgármesterasszonnyal karöltve egy közös tánccal megnyitották a bált.. A vacsora elfogyasztása után koreográfusuk, Habodász Erika meginvitálta a közönséget, a volt -és jelenlegi táncosokat , szüleiket egy közös táncházra, melyben gömöri táncokat tanított. A talpalávalót a csoport népi zenekara húzta. Azt mondják az idősebbek, hogy a tánc az élet sója. Az örömteli mozgással kifejezett érzések szívet melengetőek fiatalnál, idősebbnél egyaránt. A lebbenő szoknyák, a csattogó kezek, a dobogó csizmák, a rikkantó legények, a kecsesen a fiú karjába perdülő lány látványa mindig az emberi élet legszebb pillanatait jelképezik: az egymásra találás, a szerelem boldogságát. A táncház után már a báli zenéé volt a fő szerep. A reggelig tartó mulatást csak a tomboladíjak kihúzása szakította meg, melyben csaknem 40 értékes díj talált gazdára.

 Tíz éve a Bellő –Konkoly Thege Gyermek Néptánccsoport kulturális hagyományaink magas szintű ápolását végzik töretlen hittel. Az ógyallai tanulók szabadidejük hasznos és értelmes felhasználása nemcsak a maguk építését, lelkük gazdagítását segítik elő, hanem közösségünket, összetartozásunkat is erősíti. Köszönet érte, és még sok kitűnő szereplést kívánunk a jövőben is!

Felvidék Ma, Miriák Ferenc, SZAKC Komárom

Tízéves az ógyallai Bellő –Konkoly Thege Gyermek Néptánccsoport

A város polgármestere megköszönte Deme Lászlónak, a néptánccsoport vezetőjének és a polgári társulás elnökének munkáját

Emléklapok átadása a régi Bellős-tagok számára

A táncház után a báli zenéé volt a főszerep

A tánccsoport a város és a környék kulturális életének fontos szereplője

Deme László, a Bellő vezetője, a néptánc mellett népzenével is foglalkozik

Dibusz János, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója köszöntőjében a tanulók lelkesedését és tenni akarásukat emelte ki

Kulturális hagyományaink magas szintű ápolását végzik töretlen hittel