Szlovákiában január 18-án, vasárnap, a pozsonyi református templomban nyitották meg az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért, melyen megjelent Ivan Gašparovič államfő is.

A katolikus egyházat František Tondra, Szlovákia Püspöki Karának
elnöke, Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, valamint Andrej Imrich
szepességi segédpüspök, a püspöki kar ökumenizmusért felelős püspöke képviselte.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Fazekas László püspök, az evangélikus egyházat pedig Miloš Klátik püspök képviselte. Megjelentek a kisebb egyházak és egyházi
közösségek vezetői is. Az ünnepi beszédet a baptista egyház lelkésze tartotta.

Az istentisztelet végén az államfő rövid beszédet intézett a
megjelentekhez. Az eseményt a szlovák közszolgálati televízió élő
adásban közvetítette.

Spesnet, sk