Január 22-én Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására Székely János esztergom-budapesti segédpüspök lelki napot tartott a Kassai Főegyházmegye magyar anyanyelvű papjai számára.
A kassai Magyar Lelkipásztori Központban tartott lelkigyakorlaton Székely János a Szentírás értelmezésének módjairól beszélt; a Szentírás ihletőjével a Szentlélekkel, a szentírókkal és az Egyházzal való jó kapcsolat kiépítésére buzdított. A hármas kapcsolat tudatos ápolása nagy segítségül szolgál Isten üzenetének helyes továbbadására – hangsúlyozta az előadó.

A találkozó baráti légköre és kölcsönös felelősségtudata arról adott tanúbizonyságot, hogy a lelkinap részvevői nem csak a közös nyelv, de a Szentírás személyre és közösségre szóló üzenete révén is jól értik egymást és Isten üzenetét.

Gábor Bertalan/Magyar Kurír