A deregnyői Református Tanulmányi Központban már tizedik éve rendezik meg az evangelizációs hetet. Az Ungi Református Egyházmegye esperese, Mártha Géza ebben az évben Victor István nyugalmazott lelkipásztort hívta meg szolgálattevésre.

A vendégigehirdető március 2-tól 6-ig, esténként hat órai kezdettel szolgál bizonyságtétellel. Az evangelizációs hét témája “A megdicsőülés története”.

Hétfőtől péntekig a következő témákról lesz szó Lukács evangéliuma alapján:

Hétfő : Luk 9:28-29 – Elváltozás: Ő nagy

Kedd : Luk 9:30-31 – Mennyei hír: A kereszt

Szerda : Luk 9:32-33 – Ajánlkozás

Csütörtök : Luk 9:34-35 – Mennyei igazolás

Péntek : Luk 9:36 – Ő a fő

A keleti egyházmegyék lelkészei mellett a Kárpát-medence különböző református egyházkerületeiből is érkeztek már igehirdetők, akiknek bizonyságtételein leginkább az Ungi és Zempléni Református Egyházmegyék gyülekezeteiből érkező hívek épülhettek.

Felvidék Ma, csl