A „Katolícke noviny“ szlovák katolikus hetilap azt a kérdést tette fel néhány szlovák megyéspüspöknek, hogy milyen eredményt hozott az egyházmegyei átszervezés az érintett püspökségek területén. Az alábbiakban a szlovák katolikus hetilap által megszólított megyéspüspökök véleményét közöljük.

Mons. Ján Sokol, nagyszombati érsek:
A Nagyszombati érsekség az egész 2008-as év folyamán biztosította a papok fizetésének folyósítását, az egyházi iskolák és egyéb intézmények támogatását, amelyek a volt Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye területén helyezkedtek el. Bízunk benne, hogy ezek a tények hozzásegítettek ahhoz, hogy 2009. január 1-étől az újjászervezett egyházmegyék hatékonyan működhessenek, s ezáltal megmutatkozhasson az egyházmegyei átszervezés életképessége.

Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek:
Az új egyházmegyék a Szentatya akaratából jöttek létre, és új kihívást jelentenek számunkra. Kisebb közösségben kell elmélyítenünk kapcsolatainkat, közelebbről kell megismernünk egymást, s egyre jobban fel kell ismernünk identitásunkat.

Mons. Rudolf Baláž, besztercebányai megyéspüspök:
A Besztercebányai Egyházmegyéhez az egyházmegyei átszervezés után Dél-Szlovákia területéről jelentős számú magyar nemzetiségű hívő került. Kevés kivételtől eltekintve, a papok és hívek ezt a tényt nyugodtan, magától értetődően, sőt egyes esetekben örömmel fogadták. A Besztercebányai Egyházmegyében az első napoktól fogva van püspöki helynöke a magyar híveknek, Mgr. Mahulányi József ipolysági esperes személyében. Ő hibátlanul beszél magyarul és szlovákul. A híveknek ez a mód megfelel. Ha szükséges, együtt koncelebrálunk a bérmálások vagy zarándoklatok alkalmával. Az emberek ráadásul dicsérik is mindezt.
Egyetlen esetben mutatkozik probléma, amikor egyházmegyém egyik papja, aki igyekvően fogadja a magyar politikusok terveit, szívesen fogadna Dél-Szlovákiában egy eredeti magyar püspököt. Bizonyosan örülne egy magyar egyházmegyének is. Ez ritka eset, de létezik ilyen is. Általánosságban elmondható, hogy az egyházmegyének az a része, amelyet többségében magyar hívek laknak, az egyházmegyei újrafelosztást felindulás nélkül fogadta.

Mons. Tomáš Galis, zsolnai megyéspüspök:
A Zsolnai Egyházmegye a Nyitrai Egyházmegye 9 és a Besztercebányai Egyházmegye 1 esperességéből jött létre. Mi vagyunk Szlovákia legfiatalabb egyházmegyéje. Isten kegyelmének segítségével és egyházmegyénk védőszentjeinek, Szent Cirillnek és Metódnak közbenjárására igyekszünk úgy működni és növekedni, mint az életképes újszülött. Az egyházmegyék újraszervezését a Szentatya szavainak értelmében vesszük, miszerint az Egyháznak és a püspöknek közelebb kell lennie a néphez.

Mons. Vladimír Filo, rozsnyói megyéspüspök:
Az egyházmegyei újrafelosztás a Rozsnyói Egyházmegyét is érintette, mivel hozzánk csatolták a breznóbányai esperességet is, 15 plébániával. Egyes papok és hívek nehezen értik meg ezt a felosztást, mivel eddig a Besztercebányai Egyházmegyéhez tartoztak, és közelebb voltak a megyéspüspökükhöz, mint jelenleg a Rozsnyói Egyházmegyében. Idővel azonban megszokják ezt, ha érzik, hogy a rozsnyói püspök törődni fog velük.

Mit fűzhetünk hozzá?

Sajnálatos, hogy az egyik püspök csak az anyagiak szempontjából tudja értékelni az egyházmegyei felosztást, míg egy másik csak ritka, egy személyhez kötődő véleménynek gondolja a magyar püspök kinevezésének gondolatát, amely szerinte a politikusok ötlete. A civil szervezetek kezdeményezése független a magyar párt nyilatkozataitól, és nem szeretnék politikai síkra vinni a felvidéki magyar hívők pasztorációját. Azt az Egyházon belül szeretnék megoldani a kölcsönös tisztelet és szeretet jegyében.
Az új rozsnyói püspök nyilatkozata viszont biztató. Bölcs meglátása talán a többi egyházi vezetőt is arra sarkallja, hogy belássák, az Egyház akkor lehet erős, ha tagjai is elégedettek.

Az új egyházmegyei felosztást csalódottan fogadta a felvidéki magyar katolikus lelkipásztorok és hívek jelentős része. A többségük ugyanis egy magyar püspök kinevezésében reménykedett. Ez azonban egyelőre nem valósult meg.

A magyar nemzetiségű katolikus hívek és lelkipásztoraik kezdeményezését felkarolva 3 felvidéki magyar civil szervezet nyílt levélben reagált a Szlovák Püspökkari Konferencia által kihirdetett 2008. február 14-ei egyházmegyei felosztásra. A Pázmaneum Polgári Társulás, a Mécs László Társulás és a Jó Pásztor Alapítvány által írt nyílt levelet először a Szlovák Püspökkari Konferenciának, a megyéspüspököknek és az Apostoli Nunciatúrának küldték meg. Később aláírásgyűjtésbe kezdtek, aminek eredménye, hogy két hónap alatt 25 000 aláírás jött össze és 25 magyar civil szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. A Nyílt levélre és az aláírásgyűjtésre a Szlovák Püspökkari Konferencia mindeddig nem reagált.

www.katnoviny.sk, Felvidek Ma, atos