A Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság meghozta immár 54. döntését a legjelentősebb magyar teljesítmények folyamatos és rendszeres megnevezésében. A képzőművészet területén ezúttal azt a Hunyadi Lászlót jutalmazzák, akinek Szlovákiában is láthatók alkotásai, és aki díjazását Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője is javasolta.

A Magyar Örökség címet bizonyító oklevelek ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor 2009. március 21-én 11,00 órakor (cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.).

A Magyar Örökség Díjnak rendkívül fontos szerepe van a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, egészében a magyar társadalom erkölcsi, szellemi és életminőségi felemelésében. A díj alapítóinak és gondozóinak munkája, valamint az eddigi kitüntetettek névsora igazolja, hogy e díj egyszerre jelent rangot, megbecsülést és ösztönzést a további kiemelkedő alkotásokhoz. Azzal, hogy a Magyar Örökség Díjra előterjesztők, illetve a kitüntetésre javasolt személyek Magyarország határain túl élők is lehetnek, bebizonyosodott, hogy európai, és egyben össznemzeti gondolkodás vezérli a Magyar Örökség és Európa Egyesületet.

A Magyar Koalíció Pártja frakcióvezetője, Bárdos Gyula is javaslatot terjesztett elő a Magyar Örökség díjra. Mint kiderült javaslata „összhangban állt” a bírálóbizottság döntésével is.
Bárdos Gyula: „Határon túli magyarként egy szintén határon túli magyar férfiú, a marosvásárhelyi Hunyadi László szobrászművész kitüntetésére, azaz Magyar Örökség Díjjal való méltatására tettem javaslatot. Hunyadi László köztéri szobrai, domborművei hűen tükrözik az erdélyi magyarság múltját, jelenét, és előrevetítik a jövőbe vetett hitet is, miszerint a magyar nemzet valamennyi tagját megilleti a szülőföldünkön való boldogulás joga. Hunyadi László is ezt teszi immár 75 éve – Apor Vilmosról, Benedek Elekről, Barabás Miklósról, Orbán Balázsról, Petőfi Sándorról, Szent István királyról vagy Tamási Áronról (és a sort még hosszan folytathatnánk) készített művei is igazolják, hogy sikerrel és odaadással. Nemcsak művészetével, hanem elhivatottságával és szerénységével is. Hunyadi Lászlót a felvidéki magyarság is ismeri, a Csallóközben, a királyfiakarcsai Petőfi Emlékházban is rendeztek kiállítást alkotásaiból. Sőt, a kiállítás egyik legszebb darabját, a kiskunfélegyházi Petőfi-szobor pontos másolatát a felvidéki múzeum ajándékba kapta.”

Magyar Örökség Díjban részesül:

Az Angelica Leánykar és karnagya, Gráf Zsuzsanna európai rangú kórusművészete,

Regőczi István atya magyarságmentő papi szolgálata,

Seregélyes Tibor életműve, a Kárpát-medence növényvilága képi megörökítése,

Benedek Elek (Elek apó), a magyar mese- és gyermekirodalom megteremtője,

id. és ifj. Rubik Ernő világraszóló mérnöki alkotómunkája,

Hunyadi László szobrászművész nemzeti panteonja,

a 230 éves Képző- És Iparművészeti Szakközépiskola („Kisképző”) művészeti és nevelő munkája.

Felvidék Ma