A két ország külügyminiszterei, Göncz Kinga és Milan Lajčák, ma Pozsonyban első ízben adta át, a Jószomszédság és Megértés Díjat, amelyet a két ország külügyminiszterei hoztak létre, a két ország barátságának elmélyítése érdekében, a legaktívabban tevékenykedő intézmények, községek és egyének kitüntetésére. Szlovák részről a díjat Rudolf Chmel, volt magyarországi szlovák nagykövet, és a magyarországi Hejce község kapták. A díjazottak a kitüntetésen kívül 2 – 2 000 euró anyagi juttatásban is részesültek.
Hejce község polgármestere, Rohály Géza a kitüntetés átvétele után elmondta, hogy európai uniós támogatás segítségével szeretnének egy zarándoklatra alkalmas emlékutat kiépíteni, amely a községből és a hegy Szlovákia felőli oldaláról vezetne a szerencsétlenség színhelyére, ahol a 42 szlovák katona halálát lelte 2006 januárjában, hazatérőben a koszovói kiküldetésből. Hejce község a kitüntetést azzal érdemelte ki, hogy a község lakói emberi együttérzéssel segédkeztek a hozzátartozóknak, a szlovák katonai szerveknek a tragédia következményeinek felszámolásában, kezdeményezték az áldozatok emlékművének és emlékszobájának megépítését, illetve berendezését. Hejce polgármestere bízik abban, hogy ezt az utat nemcsak a hozzátartozók fogják használni, hanem azok a politikusok is, akik szeretnék a két ország és nép békés együttélését.
Rudolf Chmel, aki a kitüntetést jelképesen, 70. születésnapja alkalmából kapta, arról beszélt, hogy szeretne egy magyar-szlovák pénzalapot létrehozni és működtetni. A két külügyminisztérium közreműködésével a pénzalapból támogatnák Magyarország és Szlovákia között a kulturális, művelődési, sport és tudományos, határokon átnyúló tervezeteket, amelyeket a mai fiatalok szeretnének megvalósítani az egyik, vagy a másik országban, tehát azok, akiket már nem terhel a közös múlt. Chmel bízik abban, hogy kialakul a fiatalok körében egy derűsebb, jövőbelátó együttműködési forma. Örömmel töltötte el, hogy a díjat Göncz Árpád lányától, Göncz Kingától vehette át, akinek édesapjához régi jó barátság fűzi. Rudolf Chmel, aki az utolsó közös cseh-szlovák nagykövet volt Magyarországon, éppen Göncz Árpádnak, az akkori köztársasági elnöknek nyújtotta át követségi megbízólevelét, és együtt tervezgették a két nép harmonikus együttélésének jövőjét. Chmel ismert könyve Az én magyar-kérdésem és az én szlovák kételyeim.
A Jószomszédság és Megértés Díj, része annak a két ország közötti erőfeszítésnek, amely a Szlovákia és Magyarország között megkötött együttműködési szerződés 14 pontja értelmében 2007 óta javítani kívánja a kapcsolatokat. Tavaly decemberében írta alá Göncz Kinga és Ján Kubiš azt a memorandumot, amellyel a díj meghirdetésre került. A két külügyminisztérium évente kívánja odaítélni egy-egy szlovák és magyarországi személynek, településnek, vagy intézménynek, aki és amelyek a legtöbbet teszi(k) a kapcsolatok javítása érdekében. A jelölteket a két tárca választja ki, a díjra javasoltak közül. Az idén a független intézményektől 45 jelöltre küldtek javaslatot.

A két külügyminiszter megbeszélést folytatott a két országot érintő aktuális politikai eseményekről is. Milan Lajčák érdeklődött Göncz Kingánál a Gyurcsány Ferenc által bejelentett kormányfőcseréről. Megnyugvással vette tudomásul, hogy ez a csere nem változtat a két ország megindult közeledési politikáján. Göncz Kinga a nyelvtörvény és a Pátria Rádió ügyében érdeklődött. Lajčák szerint a Pátria Rádió ügye június végéig megnyugtatóan, jobb vételi feltételekkel megoldódik. A nyelvtörvénnyel kapcsolatban biztosította partnerét, hogy az nem irányul a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak csorbítására. A külügyminiszterek megegyeztek a különböző szintű tárgyalások folytatásában. Milan Lajčák megerősítette a leendő új miniszterelnök részére szóló meghívást a kormányfői megbeszélések folytatására, most Szlovákiában.

Felvidék Ma, ddg