Az idén 3500–3800 gyermeket írattak be magyar tanítási nyelvű iskolába. Fogyunk, húsz év óta ez a legalacsonyabb létszám. Szigeti László volt oktatásügyi miniszter, az MKP szakpolitikusa szerint ennek több oka is van. Erről a Pátria Rádió Napi Krónikájában nyilatkozott a politikus.

Szigeti szerint ennek egyik alapvető oka a demográfiai mutató. Kevés gyerek születik, kitolódik a házasságkötések ideje és ezzel együtt a gyermekvállalás is. Ez mind rányomja a bélyegét a gyermekek születési számának alakulására. Növekszik a vegyes házasságok száma, ahol sok esetben kérdéses az is, hogy milyen iskolába íratják a szülők a gyereküket.
Kifejtette azt is, hogy egyes régiókban is változó a helyzet. A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján az MKP egyelőre kilencven százalékos feldolgozottság mellett tart az idei  beíratások mérlegét tekintve. Ennek alapján véli úgy Szigeti László, hogy gond van a szenci járásban, mert csupán 22 gyermeket írattak be iskolába. Gyengén teljesített maga Szenc városa is, ahol csak 12 kisiskolás kezdi meg szeptemberben az iskolaévet. Sajnos, az egész Zoboralja tucatnyi települése is csak 22 gyermeket tudott “összeadni”.Hasonló a helyzet a nagykürtösi jásárban is, ahol 38 gyermeket írattak az egész járás területén magyar iskolába. Az olyan erős településeken is, ahol eddig átlagos létszámú osztályok működtek, pl. Ipolynyék, ott csak 7, Ipolybalogon pedig 11 elsős lesz, de nem sokkal jobb a helyzet Losoncon sem, ahol csak 11 gyermeket írattak be. Rossz a helyzet Vágsellyén is, ahol 13 gyermek ül be az iskolapadokba. De a komáromi járás nagy települései közül Naszvadon is mindössze 21 és Perbetén pedig 16 gyermek kezdi meg az iskolaévet. A helyzet egyáltalán nem jó.

A magyar nemzetiségű gyerekek egyötöde viszont szlovák iskolába kerül. Vissza lehet-e őket hódítani? Szigeti ezzel kapcsolatban elmondta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy visszaszerezhetővé váljanak azok a tanulók. “El kell mondani azt is, hogy ingadozóak a statisztikai mutatók is. Tavaly Komáromban nagyon rossz volt a beiratkozási helyzet, viszont az idén az utóbbi tíz év legjobb eredményét produkálták.. Tehát sok mindentől függ, nemcsak a demográfiai évtől is, hanem attól is, hogyan tudják toborozni a beiratkozások során magyar iskolába a gyermekeket. A dunaszerdahelyi járás néhány településén, például Ekecsen, Csilizradványon szintén jók az eredmények. Sőt, Gútán is, hiszen 93 gyermeket írattak be magyar iskolába. A rimaszombati járásban sem rosszak a beiratkozási adatok, bár a magyar iskolába beíratott tanulók számát befolyásolja az, hogy a roma etnikum egy jelentős része is a magyar tannyelvű iskolát választja.
A szórványban élők számára egyes helyeken, az anyanyelvi oktatás megoldása érdekében, már beindult a vasárnapi iskolai képzés, pl. Pozbán, Kétyen és Nagycétényben. Nyilvánvaló, hogy ezt a megoldást a jövőben tovább kell majd fejleszteni” – mutatott rá a politikus.

Felvidék Ma, Pátria, sk

.