A Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya 2009. március 28–án, szombaton, Kürtön rendezi a Szövetség megalakulásának 60. évfordulója alkalmából sorra kerülő emlékünnepséget.

Az ünnepségre meghívást kaptak az alapszervezetek elnökei, a járás polgármesterei , továbbá mindazon hazai és anyaországi intézmények, szervezetek képviselői, amelyekkel az elmúlt 20 év alatt kapcsolata volt a területi választmánynak: az MKP országos elnöke, járási parlamenti és megyei képviselők, a SZAKC igazgatója, a Csemadok országos vezetői, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetsége, valamint a kitüntetésre javasolt csoport vezetők.

Az emlékünnepség programja:
– a területi választmány elnöke tart emlékbeszédet a 60 év küldetéséről, de főleg az utóbbi 20 év eredményeiről, értékeiről. Míg az 50. évfordulón az első fél évtizedet elemezték, és a még élő alapítókat is meghívták, kitüntették, a mostani 60. évfordulón a közelmúlt illetve a jelen eredményei, problémái kerülnek szóba.
– A délelőtti, ünnepi részben az emlékbeszéden kívül lehetőség lesz a vendégek köszöntőjére, valamint a kitüntetések átadására is sor kerül . Azon csoportok kapnak kitüntetést , amelyek a Csemadokhoz tartoznak és legkevesebb 10 éve folyamatosan működnek . Egyéni kitüntetést azon személyek kapnak, akik a járási, ill. központi tisztségüket önkéntesen több mint 20 éve vállalják, s az eredményes tevékenység nekik is köszönhető.
– A kultúrműsorban a járásban lévő különböző műfajból szerepel egy – egy csoport.
– Az ünnepi ebéd után nótaénekesek szórakoztatják az ünnepelteket.

A Csemadok TV a Szövetség 60 évére visszatekintve 3 történelmi szakaszra osztja létét:

1./ 1949 – 1965 a megalakulás időszaka – az egyik legnehezebb, legtermékenyebb és a legnagyobb lelkesedés évtizedei ezek.

2/ 1965 – 1989 a közművelődési és népművészeti kultúra sokoldalú felszínre kerülése / színjátszó körök, népművészeti csoportok, klubok, táborok , fesztiválok működése /.
Egyik fontos szerepe az itt élő magyarság nyelvi és jogvédelmi
megnyilatkozása / a lehetőségek szerint a tevékenység különböző
formáival/.

3./ 1990 – 2009 az alapszervezetek megtalálják helyüket a civil társadalomban.
A szervezeti élet stabilizálása / tagnyilvántartás /. Generáció-váltások , főleg az elnöki és vezetőségi tisztségben.
A Csemadok fiatalítása , főleg új népművészeti csoportok megalakulásánál.
Új formák létrehozása :
kézműves táborok, alkotó házak, tájházak, kiállítások szervezése.
A nemzettudat megerősödése – a nemzeti ünnepekről való megemlékezések, emlékjelek, emlékművek állítása.
A meglévő szervezetek / 30 ASZ/ rendszeres működése .
Az utóbbi 20 év pozitív eredményei közé tartozik, hogy a Területi Választmány szorosan együttműködik a politikai párton kívül, valamennyi civil szervezettel, és az önkormányzatokkal, ami főleg a járási rendezvények különböző helyszínein mondható eredményesnek. Az anyagi nehézségek ellenére megtartotta a jól bevált és igényelt kulturális rendezvények formáit, természetesen új és a társadalmi igényeknek megfelelő tartalommal megtöltve. A sikeres, sok évtizedes népművészeti rendezvényeken kívül jelentős értékűek a regionális találkozók, konferenciák, melyeket évente kétnapos rendezvényként, általában az Anyaország történelmi és kulturális szempontból is fontos helyszínein tartja. A konferenciák lényege a találkozáson kívül az aktuális társadalompolitika és kulturális problémák megvitatása.
Felvidék Ma, D.E.