A Magyar Koalíció Pártja Rimaszécsi Helyi Szervezetének tagsági gyűlésén egy tiltakozó nyilatkozatot fogadtak el a tagok, amelyet az alábbiakban közreadunk:
A MKP Rimaszécsi Helyi Szervezete határozottan tiltakozik a MKP Rimaszombati Járási Elnöke és Járási Elnöksége irányunkban tanúsított hozzáállása és eljárása ellen, melyet helyi szervezetünk és magyar közösségünk, valamint önkormányzati tagjaink lejáratásának, hitelvesztési igyekezetének, közösségünk elleni támadásnak értékelünk.

{mosimage}

Az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége indítványát tagjaink kizárása érdekében mélységesen elítéljük és alaptalannak tartjuk. Sajnálatos, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága koholt vádak, hamis tanúvallomások feltételezése alapján azt állapította meg, hogy a választási bizottságok a 2006-os önkormányzati választásokon megsértették a választási törvényt. Azt azonban nem állapította meg, hogy valaki választási csalást követett volna el, hiszen az Alkotmánybíróság egyértelműen elismeri, hogy a választás eredménye helyes, a számlálásnál hiba nem történt. Az ez ügyben indított bűnvádi eljárás meg lett szüntetve, mivel konkrét személy bűnösségét nem állapították meg. Még sajnálatosabb azonban, hogy ennek ellenére az MKP Rimaszombati Járási Elnöksége nem osztozik abbéli örömünkben, hogy a megismételt választáson a 2006-osnál jobb eredményt értünk el, hanem egy olyan Alkotmánybírósági döntés alapján vádolja tagjainkat választási csalással, mely ezt a tényt nem állapította meg és egyetlenegy kötelezettséget von maga után – mégpedig, hogy a választásokat meg kell ismételni. Ez megtörtént és újra győztünk.

Felháborítónak tartjuk, hogy az MKP Rimaszombati Járási Etikai Bizottsága többszörösen megsértette az MKP Alapszabályát, saját ügyrendjét, nem tartotta tiszteletben a tagjainknak ezekben a dokumentumokban leírt jogát, elutasította az érintettek meghallgatását és láthatóan kapkodó, kusza eljárást folytat, hiszen nem azt a személyt javasolják kizárásra, aki ellen az indítvány szólt. Elítéljük a JEB ügyrendjének 30. §-nak megsértését is, mely szerint a bizottság minden tagjának titoktartási kötelezettsége van. Nem értjük tehát, hogyan jutottak el információk az Új Szó napilaphoz, melyben az érintettek teljes neve, mint csalóké jelent meg. Ezzel megsértették személyi jogaikat és a becsületükbe gázoltak.

{mosimage}

Az MKP Rimaszombati Járási Elnöke által vezetett Járási Elnökség és egyben a Járási Etikai Bizottság ezzel csak azt bizonyította, hogy nem a felvidéki magyarság érdekeit óhajtja képviselni, nem járásunk MKP tagságának, ill. támogatóinak számát óhajtja bővíteni, hanem személyes okok miatt egy egész közösséget óhajt meghurcolni, még olyan áron is, hogy az MKP tagságának száma csökkenni fog. Meg vagyunk róla győződve, hogy tagjaink közül senki sem vétett az MKP Alapszabályának 5 §, 5. bekezdés e/ pontja ellen és a 2006-os helyhatósági választások alkalmával nem követtek el választási csalást. A kizárásra javasolt 4 személy, úgy, mint helyi szervezetünk többi tagja, mindig az MKP választási sikereiért dolgozott, erősítve ezzel a maguk szerény módján az MKP-t. Véleményünk szerint inkább dicséretet érdemelnek, mert más politikai pártok intenzív ellenkampánya ellenére hozzájárultak az MKP jelöltjeinek sikeréhez.

Kérjük az indítványozót /Járási Elnökség tagjai/ vegyenek részt az indítvány megtárgyalásán és tudassák az érintettekkel, mely cselekedetük meríti ki a választási csalás tényét.

{mosimage}

Javasoljuk az indítványozóknak, értékeljék át döntésüket és legalább a tisztesség határain belül az MKP Alapszabályát betartva járjanak el, mert mi indítványukat közösségrombolónak tartjuk és mélységesen elítéljük.

Rimaszécs, 2009. 02. 07.
A Rimaszécsi Helyi Szervezet Taggyűlése, -ddg-