A mai Szabad Újság és Új Szó olvasói is kézhez kapják a Magyar Koalíció Pártja közlönyét, a Hírvivőt, melyben többek között ismert közéleti szereplők nyilatkoznak arról, hogy kit választanak majd az április 4-i államfőválasztáson.
Pék László, pedagógus
Változásra van szükség a poszton. Ha a gyönge elnöki kompetenciák továbbra is semmitmondó cselekvéssel párosulnak, a kormány rossz irányba viheti az országot. Iveta Radičová szociológusi végzettségére, ez irányú eddigi tevékenységének tapasztalataira, a társadalmi gondok, így a kisebbségek problémái iránti érzékenységére nagyobb szükség lehet. A döntés az ország lányai és asszonyai kezében van. Rajtuk múlik elsősorban, élnek-e a lehetőséggel, hogy a szebbik nem képviselete megerősödjön a hazai politikában.

Hrubík Béla, a Csemadok elnöke
A rendszerváltás óta ez az első alkalom a köztársaságielnöki -választásokon, hogy valóban úgy érzem, olyan elnöke lehet Szlovákiának, aki a polgári értékek mentén politizálva és gondolkodva, felvállal minket, az országban élő magyar nemzeti közösséget is. Elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk, ezért családommal Iveta Radičovára fogok szavazni. A Csemadok országos elnökeként remélem, hogy a közel hatvanezres tagságunk többsége is osztja ezt a véleményemet, és felelősségteljesen áll majd a második fordulóban is a választáshoz. Ha hisszük, hogy rajtunk is múlik, valóban sikerülhet!

Erdélyi Géza, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának elnöke, nyugalmazott püspök
A demokratikus társadalmi rend, legyen az fejlődő vagy fejlett, évről évre alkalmakat kínál arra, hogy a polgárok szabadon választhassák meg képviselőiket a különböző szintű tisztségekbe, egészen a legmagasabbig, a köztársasági elnöki tisztségig. Ezek az alkalmak viszont csupán lehetőségeket biztosítanak jogaink érvényesítéséhez. Meg kell hát ragadni az alkalmakat és élni kell a felkínált lehetőségekkel, vagyis részt venni a választásokon. Elmulasztani nem csak nagy hiba, hanem vétség lenne. A választások közötti időszakban panaszkodni, netán szidalmazni bárkit is oktalan dolog lenne. Fontos tehát részt venni a választásokon és még fontosabb jól választani! A kampánybeli ígéretek, sajnos, keveset érnek és a mai erkölcsi zűrzavarban nem tekinthetőek elkötelezőknek. Hosszú távon érdemes vizsgálódni, mérlegelni s csak aztán dönteni arról, hogy kit választunk. A nemzetiségek esetében, vagyis a mi esetünkben ez hatványozottan érvényes. Ki az a személy, aki igazságosságra törekedett már a múltban és arra törekszik ma is? Megnyilvánulásaival az egyenjogúság érvényesítését támogatja? Képes párt és egyéni érdekek fölé emelkedve, objektív döntéseket hozni? Jól képviseli az ország polgárait és érdekeit, kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik a szomszéd országokkal, tiszteletben tartva mindenki ember méltóságát, meggyőződését, vallását, erkölcsi, kulturális értékeit és történelmi múltját? A legkiemelkedőbb tisztségre pályázók legyenek erős, határozott egyéniségek, ugyanakkor toleránsak, műveltek, több nyelven kommunikálók, tiszták és elfogulatlanok. A gyorsan változó időkben változásra és változtatásra van szükség. Az MKP vezetői nyilatkozataikban ennek elérését tűzték ki célul.

Ardamica Ferenc, író, műfordító, Aranytoll-díjas újságíró
Iveta Radičová! Szlovákiai magyarok, oly könnyű a döntés! Végre itt egy jelölt, aki nem tagad meg, és le minket, aki felvállal bennünket, akinek fülét nem sérti a magyar szó, aki azt ígéri, harcolni fog értünk. Aki a tankönyvvitában mellénk állt. Aki nem megosztani akar, hanem egyesíteni. Egy szívesen mosolygó, megfontolt aszszony. Egy – s nem csak hivatásából adódóan – szociális gondolkodó, érző nő, akinek érzékenységére, rálátására az elnöki funkcióban oly nagy szükség lenne. Főleg napjainkban. Akit nem kímélt az élet, de aki képes volt talpra állni, és akiben lobog az akarat másokon segíteni! Egy művelt, okos, reprezentatív jelölt, aki nem téveszti össze a pamutot a mamuttal, aki a demokrácia záloga, s aki – számomra ez sem elhanyagolható! – kötődik Nógrádhoz. Úgy határoztam, a köztársaságielnök-választáson induló jelöltek közül Iveta Radičovára adom a voksomat. Erre biztatom polgártársaimat is, akikben még élénken él az az érzés, hogy számunkra nincs más megoldás, mint a két rossz közül mindig a kisebbet választani. Ennek most vége! Márciusi szavakkal élve „itt az idő!”, hogy ezen változtassunk. „Közösen” — de csak közösen(!) — „képesek vagyunk rá!”

Kolár Péter, a Thália Színház igazgatója
Úgy gondolom, hogy Iveta Radičová a magyaroknak is megbízható és elfogadható személy az államfői posztra, aki segíteni tudná a kisebbségeket is, a kultúrának és a politikában is elfogadható. Nagy előrelépés lenne a világ szemszögéből nézve is, hogyha női köztársasági elnökünk lenne.

Kassai Csongor, színész
Ivetával volt szerencsém találkozni személyesen is, és olyan benyomást tett rám, hogy ő az a politikus, aki rendelkezik annyi lételemmel, humorérzékkel azzal a humorérzékkel és műveltséggel, hogy megérdemelje a támogatást. Meggyőződésem, hogy a nemzetiségi kérdéseket is nagyon hatékony módon tudná kezelni. Ezért érdemes, ezért kell elmenni választani.

Pataki Károly, zenész, Waterfall
Szerintem Iveta Radičová az egyetlen megfelelő jelölt, aki nemcsak fiatalos lendületével, hanem nyitottságával és közvetlenségével is bizonyította rátermettségét, melyet a Bodrogközben is tapasztalhattunk, amikor itt járt. Emellett kellő nemzetközi diplomáciai tapasztalattal és elismeréssel is rendelkezik. A magyaroknak úgy, mint minden kissebségnek nemcsak toleranciára, hanem egyenlő partnerként való elfogadásra is szükségük van. Meggyőződésem, hogy minden szlovák állampolgár méltó köztársasági elnöke lenne.

Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi Választmányának elnöke
Bízom abban, hogy Iveta Radičová megválasztása esetén Szlovákiának olyan elnöke lesz, aki nyíltan fel mer vállalni bennünket, szlovákiai magyarokat. Megválasztása elindíthat egy olyan folyamatot, mely a sikeres európai parlamenti és megyei választásokon keresztül jövőre olyan parlamenti választási eredményt hozhat, melynek köszönhetően sikerül meneszteni a jelenlegi kormányt. Meg vagyok arról győződve, hogy személyében olyan ember kerül az ország élére, aki az ország minden lakosának az érdekeit egyformán képviseli, akinek a személyisége öszszeköt, és nem elválaszt, aki tevékenységével békét hirdet és nem gyűlöletet kelt. Ezért kérek minden jóindulatú polgárt, hogy vegyen részt a választásokon és ott válassza Iveta Radičovát.

Orosz Örs, a Diákhálózat alelnöke
Mint fiatal, úgy gondolom, hogy olyan államfőre lenne szükségünk, aki megérti az összes társadalmi réteg, nemzetiség és korcsoport gondját. Tehát több dolog miatt is jónak tartom, ha egy fiatalosan gondolkodó, megfelelő tapasztalatokkal rendelkező, női államfője lenne az országnak, aki átérzi a kisebbségek gondjait is és az állam lakosait képes egy társadalomként kezelni. Hiszem, hogy egy olyan személy, aki a vegyes lakosságú területen él, hamarabb képes ilyesmire, és Iveta Radičová több gesztust is tett az elmúlt időben, melyek azt igazolják, szándékai komolyak a kisebbségek megértését illetően. A múltban, mint szociológus, egyetemi tanár, majd mint miniszter az emberek szociális gondjaival foglalkozott, s mint tudjuk, ilyen jeééegű problémáik nem csak a különböző társadalmi rétegeknek, korcsoportoknak vannak, hanem egyes régiókban kifejezetten a magyar kisebbségnek is. Szervezetünk vezetősége ezért – mivel közgyűlésünk éppen a második forduló napján lesz megtartva – közösen megy majd szavazni, demonstrálva, hogy együttes cselekvéssel képesek vagyunk jövőnk alakítására.

Vitéz László, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke
Azért támogatom Radičová asszony elnökjelöltségét, mert nőként egyrészt üde színfoltja lehet a politikai palettának, másrészt pedig egy művelt, emberséges személyt ismerhettünk meg benne, aki az itt élő más nemzetiségű, adófizető honfitársakra nem másodrendű polgárként tekint. Hazánkat is méltóképpen képviselné, hiszen minden adottsága megvan hozzá. A nyitottság, a sokoldalúság, és nem az elszigeteltség híve. Hagyományainkat, kultúránkat, anyanyelvünket megőrizve is lehetünk jó hazafiak. Radičová asszony pedig nem zárkózik el ettől a gondolattól.

Nagy Péter, a Via Nova ICS elnöke
Szlovákia államfője igencsak megnyirbált jogkörökkel rendelkezik, annál fontosabb szerepe van viszont nemzetközi színtéren, az ország méltó képviseletében, valamint szakmai tudását illetően a vétójog kihasználásánál a törvényhozásban. Eddigi államfőnkről sok mindent el lehet mondani, de hogy méltón képviselte volna Szlovákiát – az itt élő kisebbségről nem is beszélve, és nem egyoldalú döntéseket hozott volna törvényes jogait kihasználva –, azt bizony nem. Iveta Radičová az az államfőjelölt, aki a realitás talaján jár, egyszerű embereknek is elérhető, érthető és nem megalkuvó politikát folytat, szakmai képességeit a múlt igazolja és az alapvető általános tudása miatt sem kell szégyenkeznünk. Meggyőződésem, hogy megválasztásával jelentős javulás fog bekövetkezni a jelenlegi feszült szlovák-magyar kapcsolatokban is. Lendületével és racionális megnyilvánulásaival a fiatalokat is megszólítja, így esélyt látok arra, hogy ez a választói csoport is nagyobb számban vesz majd részt az urnáknál. Elérkezett a változás ideje!

Felvidék Ma