A jövő hónap közepén, május 15-én, pénteken délután a Duna televízió három műsorral is megemlékezik a felvidéki magyarságról. 14.10-kor vetítik a Magyarok Szlovákiában – Egy nagymúltú iskola tükrében című, 2008-ban T. Nagy Imre rendezésében készült dokumentumfilmet, amelyben a kassai Ipariskola és a komáromi Selye János Egyetem közreműködésével több példaértékű személyiséget ismerhetünk meg. Szinte kivétel nélkül tanulói voltak a 136 éves múltra visszatekintő kassai Ipariskolának. A film kulcsszereplője Albert Sándor, aki kisdiákja, tanára, majd 7 évig igazgatója volt az Iparinak. Később Révkomáromban folytatja, ahol a Selye János Egyetem rektori székébe kerül. A megszólalók hitet tesznek az anyanyelv megtartó szerepe és a példamutató pedagógusok mellett. Ez utóbbiak száma, sajnos, egyre kevesebb a felvidéki magyar iskolákban.

14.45-kor a 80 évvel ezelőtt címmel, 2009-ben, ugyancsak T. Nagy Imre rendezésében forgatott dokumentumfilm kerül műsorra. A Csehszlovák Rádió 1928. december 16-án közvetített először magyarul, mégpedig Kassáról, s csak a következő év februárjában kezdődött meg a rendszeres pozsonyi közvetítés. Magáról a műsorstruktúráról vajmi keveset tudunk, mivel a hozzáférhető dokumentumok meglehetősen szűkszavúak, a korszak szlovákiai magyar irodalmával, szellemi életével és sajtójával foglalkozó kutatók pedig igen kevés teret és figyelmet szenteltek eddig ennek a kérdésnek. A dokumentumfilmben a magyar adás egy régi kassai munkatársa szólal meg. A kassai stúdió a központi téma, mivel itt szólalt meg először magyarul a Csehszlovák Rádió 1928. december 16-án. A filmben szót kapnak a hallgatók is, akik kifejtik véleményüket a Pozsonyból sugárzó Pátria rádióról, amelynek – sajnos – nagyon rossz a vétele Királyhelmec, Nagykapos, Rimaszombat és Losonc térségében, valamint másutt is. A hallgatók visszajelzéséből egyértelműen kiderül, hogy meg kell menteni a pozsonyi magyar adást.

15:15-kor következik a Két hazát szeretünk… című dokumentumfilm, amelyet 2008-ban forgatott Mátis Lilla. A film a felvidéki kitelepítésekre emlékezik, amelyekre a máig érvényben lévő Beneš-dekrétumok alapján 1947-ben került sort. A zömében magyarok lakta Felsőszeli lakosságát a Baranya és Tolna megyéből kitelepített svábok házaiba költöztették. Tíz évig nem is látogathattak szülőföldjükre. Az emlékek felidézése hatvan év múltán is fájdalmas.

Felvidék Ma, Duna TV, jag