A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület nyilatkozatot fogalmazott meg a május 22-én Debrecenben ülésező Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának és Generális Konventjének címezve. Nyilatkozatukhoz csatlakozik a Szlovákiai Magyar Református Nőegyesület Elnöksége. Ezt a nyilatkozatot eljuttatták hozzánk is, ezt adjuk közre az alábbiakban.

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnöksége Isten iránti hálaadással veszi tudomásul, hogy a magyar reformátusság választott vezetői, felismerve az Úr által teremtett lehetőséget, 2009. május 22-én az Alkotmányozó Zsinat és a Generális Konvent ülésén megteremtik azokat a jogi kereteket, amelyek között immár Krisztus előtti egységben és emberek előtti testvéri közösségben végezhetjük az evangélium hirdetésének szent küldetését.
Az Úrtól tanult alázattal hordozzuk azt a szomorú tényt, hogy a Felvidéken szolgálók öröme nem lehet teljes. Sajnos egyes szlovák testvéreinkben még mindig a 20. század első felében művileg létrehozott hamis történelem-szemlélet szellemi öröksége él. Az 1920-as 30-as években a csehszlovák nacionalista propaganda hatására akadtak olyanok, akik szembefordultak a valós lelki, szellemi és történelmi örökséggel, mindent veszélyesnek és fenyegetőnek látva és láttatva, ami a magyar nevet viseli. Ez a szomorú hatás jelent meg 1993-tól kezdődően, amikor a Magyar Református Tanácskozó Zsinat megalakulásának előkészületei folytak. A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület már 1994-ben is megkereste a Református Világszövetség Európai Bizottságát és személy szerint a néhai Dr. Milan Opočensky, akkori főtitkár elé tárta annak szükségességét, hogy a szlovák reformátusság többségének véleményét vegyék figyelembe, és ne a hangoskodó kisebbség szava legyen a döntő.
Szükséges leszögeznünk, hogy az elkövetkezőkben a felvidéki magyar reformátusság egészének a feladata, hogy szlovák testvéreinket emlékeztessük arra a valódi történelmi örökségre, amelynek eredményeként a mai napig léteznek. Arra, hogy épp Debrecenben jelentették meg az első szlovák református énekeskönyvet, arra, hogy a magyar református többség védelme és szeretetteljes támogatása vette körül mindenkor az elmúlt évszázadok folyamán úgy, a pár ezerre tehető kisebbséget, hogy az létszámában nem fogyatkozott, hanem napjainkra 8 – 9 ezres közösséggé nőtt, miközben a felvidéki magyar reformátusok számaránya csökkent.
Tudomásul vesszük, hogy egyes szlovákiai politikai tényezők magyarellenes magatartása és szóbeli megnyilvánulásai aggodalomra adnak okot, s ez az aggodalom sokakat elerőtlenít. Mi azonban Jézus Krisztusba vetett hittel valljuk, hogy a „megszállottságnak” ez a nemzeteket egymás ellen uszító veszedelmes betegsége „böjtöléssel és imádsággal” gyógyítható, ha nem csak szóval, de tettel is merjük hirdetni, amire Urunk tanít minket a Márk evangéliuma 5. részének 36. versében, ahol így szól: „Ne félj, csak higgy!”
A mi Urunk áldó kegyelméért könyörögve üdvözöljük az Alkotmányozó Zsinat és a Generális Konvent tagjait, az ünnepség minden résztvevőjét.

Fülöp Sándor s.k., titkár – Csoma László s.k., elnök

Nyilatkozatunkhoz csatlakozik a Szlovákiai Magyar Református Nőegyesület Elnöksége

Felvidék Ma