A szlovák kormány új akciós tervet dolgoz ki a 2009 és 2011 közti időszakra vonatkozólag a diszkrimináció, az idegengyűlölet és a rasszizmus elleni harcban. Bár ezek a nemkívánatos jelenségek továbbra is időről időre felütik a fejüket, a 2006-os évhez viszonyítva javult a helyzet – állítja több emberjogi szervezet. A kormány szerdán hagyta jóvá a diszkrimináció ellenes harc akcióprogramjának teljesítéséről szóló beszámolót a 2006-2008 közti időszakra vonatkozólag, melynek része egy közvélemény-kutatás is az emberi jogok betartásával kapcsolatban. A közvélemény-kutatás eredményéből kitűnik, hogy 2006-hoz képest jelentősen javult az emberi jogok betartásának megítélése az állampolgárok körében, mégpedig 26-ról 36%-ra. Érzékenyebb ebből a szempontból a magyar nemzetiségűek csoportja, ahol csupán a megkérdezettek 23%-a elégedett. Az emberi jogok betartását nagyon rossznak tartja a szlovákok 16 és a magyar nemzetiségűek 28%-a.

A felmérésből az is kiderült, hogy a szlovákoknak továbbra is fenntartásaik vannak a romákkal és a bevándorlókkal szemben. A romák megítélése egyébként is problematikus, ráadásul semmit sem mozdult előre a helyzet e tekintetben, ugyanis a lakosság többsége a „szociális rendszert jelentősen megterhelő, alkalmazkodásra képtelen” csoportként tekint rájuk. Az akcióprogrammal kapcsolatos jelentés a romakérdés kapcsán egyértelműen a médiákat teszi felelőssé. „Elsősorban a hírműsorokban gyakoriak az olyan bejátszások, melyek alkalmasak arra, hogy előidézzék a romákkal kapcsolatos negatív sztereotípiákat” – olvasható ezzel kapcsolatban a jelentésben. Ugyancsak leszögezi a jelentés, hogy a rasszista indíttatású bűncselekmények száma 2007-hez képest nőtt, igaz, ezzel együtt a felderítettségük is.

Dušan Čaplovič kisebbségekért felől miniszterelnök-helyettes új akciós tervet dolgozott ki a 2009 és 2011 közti időszakra vonatkozólag. A dokumentum szövege nem tesz különbséget a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus között, mindhármat egyformán veszélyesnek tartja a társadalomra nézve. A gyűlölet elleni harc egyik leghatásosabb fegyverének a nyitottságot és a párbeszédet tartja, továbbá a fiatalok nevelését.
Szlovákiában egyébként közel 800 ezer olyan ember él, akik az országban élő 12 nemzetiség valamelyikéhez tartozónak vallják magukat. A 12 nemzetiség közül a legnépesebb a magyar, a legutóbbi népszámláláskor 520 528 ember vallotta magát magyarnak, mely a lakosság 9,7%-át jelenti. A romák a második legnépesebb csoport, a hivatalos adatok szerint 89 920 ember vallotta magát romának, ami a lakosság 1,7%-át teszi ki. Szakértők szerint azonban a romák valódi száma jóval meghaladja a hivatalos adatok szerinti számot, sokan a félmilliós szlovákiai roma közösséget sem tartják elképzelhetetlennek.

Felvidék Ma, Aktuálne.sk, tt.