A szlovák kormányfő, Robert Fico hisz abban, hogy a pozsonyi Duna-parton felavatott új Milan Rastislav Štefánik-szobor a szerelmesek találkahelyévé válik. Erről beszélt avatóbeszédében, amelyet a 90 éve tragikusan elhunyt szlovák hazafi emlékére mondott tegnap.
„Hiszem, hogy a mi fiataljaink majd ide járnak álmodni, ábrándozni a jövőről, keresni a szerelmet és az inspirációt a nagy tettekhez, amelyre fiatal államunknak oly nagy szüksége van. Štefánik merész tettei úgy világítanak majd a jövő útjai felett, mint égen a csillag,” – mondta a kormányfő. Befejezésül meggyőződését fejezte ki, hogy a jövőben sor kerül Svätopluk fejedelem szobrának felavatására a pozsonyi vár udvarán, és Rastislav fejedelem emlékművének felállítására a dévényi várban. „Hiszem, hogy a Pozsony fölött ragyogó Nap bearanyozza fényével a két fejedelem szobrát is,” – jelentette ki Fico. Megemlítette, hogy még nem is olyan rég, mint a szabadságától megfosztott szlovák nemzetnek, engedélyt kellett kérni, ha hőseinek szobrokat, emlékműveket akart emelni. „A szlovák polgárok szabad gondolkodása és önbizalma ma már oly magas fokú, hogy maguk jöttek az ötlettel, hogy a Duna-partján, az épülő új üzletközpont szívében álljon M. R. Štefánik generális szobra,” – jegyezte meg Fico. Ugyanakkor hálás, „Franciaországnak, de az Amerikai Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Szerbiának, Olaszországnak, de főleg a testvér Csehországnak köszönet, hogy Štefánik álmait megvalósítani segítették.” Úgy gondolja, hogy Štefánik generális szobrának felavatásával Pozsony új arculata született meg. „Az igazság mindig kemény vita árán formálódik, ezért, ha valami új születik, nincs vajúdás nélkül. A gyermek születését is a fájdalom sikolya kíséri, bár új élet születik,”- mondta.
Ezzel arra utalt, hogy az új városrész tervezése és megvalósítása közben sok kritikai megjegyzés hangzott el a városrész terének és szobrának megvalósításával kapcsolatban. A nemzeti érzelmű aktivisták kifogásolták, hogy Štefánik fölött a cseh nemzet jelképe, az oroszlán szobra is megjelenik, amely a cseh-szlovák együttélést idézi.

Milan Rastislav Štefánik asztronómus, politikus, a francia hadsereg generálisa az első világháború idején 1914 és 18 között Szerbiában, Romániában, Oroszországban és Olaszországban hadifogoly szlovák és cseh katonákból (más nemzetiségű volt katonák is csatlakoztak hozzá) szervezete a cseh-szlovák légiót. 1918-ban ezzel a hadsereggel harcolt Szibériában a szovjetek ellen. (Ezért a szocializmus idején a nevét sem lehetett kiejteni.) Ebben az időben tagja volt a Párizsban székelő Cseh-szlovák Nemzeti Tanácsnak, majd a felálló cseh-szlovák kormány első honvédelmi minisztere lett. 1919. május 4-én tragikus körülmények között hunyt el. Repülőgépével Olaszországból hazatérőben, Pozsonyivánka határában a földbe csapódott. A szerencsétlenség okaira a mai napig nincs bizonyíthatónak vett magyarázat.

Felvidék Ma, TA3, ddg