Mintegy félmilliárd koronát utalt át Ján Sokol, egykori pozsonyi-nagyszombati érsek 1998-ban a volt csehszlovák kommunista állambiztonsági hivatal (ŠTB) egyik ügynökének a számlájára – állítja legújabb, most megjelent kiadásában a Týždeň című szlovák liberális társadalompolitikai hetilap. A gyanús ügyet a szlovák és a vatikáni egyházi hatóságok is már vizsgálják.

“A mi szempontunkból fontos információról van szó. Ha megerősítést nyerne, Ján Sokol komoly hibájáról lenne szó. Az illetékes egyházi hatóságok Szlovákiában és a Vatikánban már foglalkoznak az információkkal” – mondta a lapnak Jozef Kovarčík, a Szlovák Püspöki Konferencia szóvivője. Az érsek mindent tagad.
A Týždeň szerint Sokol öt tételben – 100-100 milliónként – utalta át a pénzt Štefan Náhlik számlájára. Hivatalosan ez a pénz az egyháznak soha nem hiányzott, mert az érsekség számláján nem tartották nyilván. A milliók egy olyan számlán voltak elhelyezve, amellyel egyedül Ján Sokol rendelkezett. A pénz különféle egyházi ingatlanok eladásából származott Pozsonyban és környékén. A gyanús pénzátutalásokat tíz éve a szlovák rendőrség már vizsgálta, de ismeretlen okok miatt az egészet végül is leállították.
Štefan Náhlik a volt kommunista állambiztonsági hivatal ügynökeként kulcsfigurája volt egy, a nyolcvanas évek elején megrendezett, egyházellenes akciónak, amely konkrétan a Ferenc-rendi szerzetesek ellen irányult. Náhlik nem volt egyházi körökben ismeretlen. A múltban ministráns volt egy pozsonyi templomban, amelyben akkor Ján Sokol káplánként szolgált – mutat rá a Týždeň.
Máig nem tudni, hogy mit csinált Náhlik a számlájára átutalt pénzzel. A Týždeň szerint a kulcskérdés az, miért küldött ilyen hatalmas összeget az érsek egy magánszemélynek, s nem az érsekség hivatalos számlájára.
“Beavatott egyházi körökben különféle találgatások terjednek arról, hogy Náhlik esetleg zsarolhatta valamivel Sokolt, vagy hogy mindketten önszántukból cselekedtek, közös érdektől vezérelve. Hogy mi az igazság, azt csak ők ketten tudják” – írja a Týždeň.
A közelmúltban nyugdíjba vonult érseknek nem ez az egyetlen gyanús vagyoni ügye. Sokol 2007 februárjában, még mint nagyszombat-pozsonyi főpásztor, hozzávetőlegesen 30 négyzetkilométernyi egyházi földterületet ruházott a szomszédos nyitrai püspökségtől a nagyszombati főegyházmegye vezetése alatt álló alapítványra. A kedvezményezett, a Fundatio Ecclesiae Sancti Ioanni Baptistae szervezet ügyvezetője maga a nagyszombati érsek.
A Joj televízió értesülései alapján az átruházás az egyház vezetésén belül nézeteltérést váltott ki – főként a pórul járt nyitrai püspökségnek nem tetszett az ügy. A nagyszombati érsekség hazugnak tartja a magántévé vádjait, mivel az alapítvány nem Sokol érsek magánalapítványa, hanem az egyházé – a szervezet ügyvezetője a mindenkori nagyszombati érsek.

Felvidék Ma, MTI, Kokes János, ddg