A Via Nova ICS, a Magyar Koalíció Pártja ifjúsági társszervezete kinyilvánítja a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsának 2009. június 13-án kelt Nyilatkozatához való csatlakozását.

A Magyar Koalíció Pártja ifjúsági szervezeteként fontosnak tartjuk, hogy jelen időkben is támogassuk a Magyar Koalíció Pártja szerveinek legitim döntéseit és tevékenységét, mint ahogy ezt tettük a múltban is. Semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy mi, az 1998 óta egységes magyar érdekképviseletért lobogó zászlóhoz hűek maradunk, és semmilyen módon nem támogatjuk a pártot elhagyókat.

Meglátásunk szerint az MKP ma ugyanúgy képviseli a felvidéki magyarságot, mint 2007 előtt. Egységesen felvállalta a Lisszaboni Szerződést is – magára haragítva ezzel ellenzéki partnereit – egy magasabb, európai cél érdekében, mely nekünk, határon túli magyaroknak a határok légiesedésével az együvé tartozás gondolatát és valóságát erősíti.
A Via Nova ICS-nek a kongresszuson megtörtént alapszabály-módosítás új fejezetet jelent az MKP-val való együttműködés terén. Azóta a Via Nova ICS intézményileg is képviseltetve van az országos, a megyei, a járási és a helyi szervek mellett, sőt jelöltet is állíthatott az európai parlamenti képviselő-választásra.

A Via Nova ICS egységesen, egy emberként felsorakozik a Magyar Koalíció Pártja mögé, erősítve annak létét, tetteit és tevékenységét, valamint vezetését. Ezt vallva bátran mondjuk: nem kell még egy magyar párt, nincs szükség a magyar érdekképviselet gyengítésére!

Pozsony, 2009. június 16.