Az MKP ipolynyéki helyi szervezete 2009. június 10-én megtartott elnökségi ülésén megtárgyalta az MKP Országos Irodája által, az illetékes helyi szervezetnek kézbesített kilépési nyilatkozatot, melyben Hamerlik Richárd, Madách u.25. szám alatti, ipolynyéki lakos, az ipolynyéki helyi szervezet tagja írásban, azonnali hatállyal lemond az MKP-ban betöltött párttagságáról.
Az írásbeli nyilatkozat alapján, melyet az érintett saját kezűleg írt alá, a helyi szervezet elnöksége az MKP Alapszabálya értelmében ezennel törölte őt a párt nyilvántartásából, és felszólította Hamerlik Richárdot a tagsági igazolvány visszaszolgáltatására a helyi szervezet elnökségének.
A tagság újbóli megújítására az MKP Alapszabályában megjelölt határidő letelte után van lehetőség, a lakóhelye szerint illetékes helyi szervezetnél, egyéni kérelem alapján.
A helyi szervezet elnöksége a tagsági viszony megszüntetéséről kiértesítette az érintett tagot, az MKP országos, kerületi valamint járási illetékes szerveit.

Felvidék Ma