(Videóval és az MKP Országos Tanácsának határozatával frissítve) Alaptalannak bizonyultak azok a feltevések, hogy esetleg határozatképtelen lesz az MKP Országos Tanácsának mai ülése, melynek központi témái a szlovákiai belpolitika alakulása, az európai parlamenti választások értékelése és a párt belső ügyeinek a megtárgyalása volt.

Azt, hogy az MKP megőrizte öt évvel ezelőtt szerzett két mandátumát az európai parlamenti választásokon, jó eredménynek tartja a párt. Az MKP – rendkívül nehéz körülmények között – megőrizte szavazóbázisát, sőt még több szavazatot szerzett, mint 2004-ben.

A szlovákiai belpolitikával kapcsolatban
1) Az MKP felszólítja a szlovák kormányt, hogy a törvényhozásban terjessze be az új költségvetést, mert az, amit a tavalyi év végén elfogadtak, gyakorlati használhatóságát illetően már régen érvényét vesztette.
2) A miniszterek sorozatos botrányai után (pl. az emlékezetes tender- és emissziós botrányok) megérett az idő arra, hogy a miniszterelnök iránti bizalomról döntsön a parlament.
3) Az új nyelvtörvény-tervezet elfogadhatatlan dokumentum az MKP számára.

Ami a párt belügyeit illeti, az Országos Tanács tagjai megütközéssel fogadták azt a tényt, hogy míg az MKP vezetősége a frakcióból kilépő képviselőkkel tárgyalt, az új magyar párt létrehozása már eldöntött tény volt. Az MKP sajnálatosnak tartja, hogy néhányan kiléptek a pártból, ugyanakkor jó hírnek tartja, hogy új tagok is kérik a felvételüket az MKP-ba. Az Országos Tanács úgy döntött, az újonnan alakuló magyar párttal az MKP nem lép koalícióra a jövő évi parlamenti választásokon. “Ha ők együtt akartak volna velünk működni, akkor ezt megtehették volna a párton belül. Ezt igazolja az is, hogy bár a párton belüli platform javaslatával előállók azóta kiléptek a pártból, mi foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és elfogadtuk a platformok létrehozásával kapcsolatos dokumentumot is” – mondta portálunknak Csáky Pál elnök.

* * *

Az MKP Országos Tanácsának 2009. június 13-i legfontosabb határozatai

I. Az Országos Tanács örömét fejezi ki afölött, hogy az európai parlamenti választáson az MKP számára sikeres volt és az európai politikában ismét ketten képviselhetik érdekeinket, és köszönetét fejezi ki az MKP jelöltjeire szavazó 93 ezer választónak.
Örömmel nyugtázza az Európai Néppárton belüli stratégiai szövetségeseinek jó szereplését az európai parlamenti választáson. Az MKP-val együtt a szlovákiai SDKÚ-DS és a KDH, a magyarországi FIDESZ és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megerősödött pozíciója azt mutatja, hogy ezeken a választásokon további hangsúlyt nyert a konzervatív politikai értékrend fontossága és a polgárok jelentős része szavazatával megerősítette akaratát egy közös, modern Európa kialakítására.

Ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a szélsőséges politikai erők térnyerése miatt, mivel az Európai Parlamentben növekedett azoknak a pártoknak a súlya, melyek az összeférhetetlenséget, a békétlenséget és az idegengyűlöletet hirdetik.

Az MKP elutasítja a szélsőséges ideológiákat és továbbra is az Európai Néppárt (EPP) tagpártjaival kíván elsődlegesen együttműködni.

II. Az Országos Tanács felszólítja a pártot elhagyó parlamenti képviselőket, hogy mondjanak le mandátumukról, mivel azt az MKP választóitól az MKP programjának megvalósítására kapták.

III. Az MKP OT elutasítja az Államnyelvtörvény tervezetét a jelenlegi formájában

IV. Az MKP OT elfogadja:
a) az Alapszabály 44/a §-ának módosítási javaslatát a platformokról
b) az MKP OT nyilatkozatát a párton belül kialakult helyzetről

Az MKP OT nyilatkozata

Az MKP OT 2009. június 13-án folytatta 2009. május 16-án megszakított ülését, amely az MKP belső ügyeivel foglalkozott. Az MKP OT megállapítja, hogy Bugár Béla, A.Nagy László és Gál Gábor nem tartották be az Országos Tanács tagjainak adott ígéretünket, amely szerint június 13-ig folytatni kívánják a tárgyalásokat az MKP vezetésével a párton belüli probléma megoldása céljából. Az MKP OT felháborítónak tartja, hogy Bugár Béla, A.Nagy László és Gál Gábor tárgyalásokat imitáltak az MKP Országos Elnökségével és az Országos Tanáccsal május 25-ig, ugyanakkor új pártjuk honlapját már 2009. május 13-án regisztráltatták.

Az MKP OT visszautasítja azokat a vádakat is, amelyekkel a kilépők illették a pártot. Az MKP-ban 2007 óta növekszik a demokrácia elveinek érvényesíthetősége: az MKP szabadabban működik, a pártba valós információk alapján születnek meg a legitim döntések. Bebizonyosodott, hogy a párt támogatottsága nem csökkent, hanem növekedett: az elnökválasztás második fordulójában, a dunaszerdahelyi időközi választáson és az EP-választásokon is sikeresebben szerepelt az MKP, mint az előző vezetés idején. A párt súlya és megbecsültsége bel- és külföldön változatlan.

Az MKP OT azonban rendkívül károsnak tartja, hogy néhány volt tagunk pártütővé vált és ellenpártot alapított. Hangsúlyozzuk, hogy nem pártszakadás történt, hiszen az MKP tagságának csupán töredéke hagyta el a pártot. Az új párt létrehozatalát rossz lépésnek tartjuk, amelynek egyetlen célja tisztázatlan érdekek miatt meggyöngíteni az 1998 óta egységes magyar képviseletet. Az MKP OT ezért kinyilvánítja, hogy mindezek után elképzelhetetlennek tartja velük a jövőben a politikai együttműködést.

Az MKP OT arra kéri a párt tagjait, maradjanak hűek a zászlóhoz, s legyenek továbbra is a párt aktív tagjai.

Az MKP OT felkéri a helyi szervezeteket, hogy azokkal kapcsolatban, akik pillanatnyi megingásból kiléptek a pártból, de időközben átértékelték döntésüket, járjanak el megértéssel.

Pozsony, 2009. június 13.

Felvidék Ma