A jelenlegi igazságügyi miniszter, Štefan Harabin megpályázta a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztját. Megválasztásáról a Legfelsőbb Bíróság Tanácsa 2009. június 22-én határoz. Lényeges kifogások vannak Štefan Harabin megválasztása ellen, ezért pénteken tiltakozó akcióra került sor Pozsonyban az Igazságügyi Minisztérium előtt. Mint egy 300 tiltakozó fütyülte ki Harabint.
A tüntetés kezdetén felolvasták a Fair-play Szövetség Legfelsőbb Bíróság Tanácsának címzett petícióját, amelynek tartalma:

A Legfelsőbb Bíróság Tanácsának Tisztelt Tagjai!
A leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy Štefan Harabin a Legfelsőbb Bíróság elnökévé, és ezzel gyakorlatilag a törvényhozás legfontosabb emberévé váljon, akinek fel nem mérhető befolyása lehet az egész törvényhozásra.
Az igazságszolgáltatás első emberének feddhetetlennek és kikezdhetetlennek kell lennie, munkáját függetlenül és pártatlanul, a valóságnak megfelelően, igazságosan és az elfogadott erkölcsi normáknak megfelelően kell végeznie. Szükséges, hogy ezeket az elveket megtestesítse, és példával járjon elöl. Amennyiben ez hiányzik, veszélyben forog az igazságszolgáltatás, és ezzel együtt azoknak állampolgároknak a jogai is, akik erre támaszkodnak és akiknek a jogállam igazságszolgáltatása létérdekük.
Štefan Harabinra azonban a múltja és konkrét tettei miatt úgy tekintünk, mint aki közvetlenül veszélyezteti az igazságszolgáltatást, a függetlenséget, a pártatlanságot és a becsületességet, illetve az igazságszolgáltatás egészét.

Harabin miniszter urat nyilvánosan tetten érték a parlamentben elhangzott hazugságain, azon, hogy megfenyegette a parlament képviselőjét, valamint azon, hogy elfogadhatatlanul célozgatott és utalt az emberek származására és faji eredetére.
Štefan Harabinnak elfogadhatatlan személyes kapcsolatai vannak a kábítószeres bűncselekményekkel gyanúsítottak egyik szervezőjével.
Miniszterként több bírónak felfüggesztette a tevékenységét, és komoly kétségek merülnek fel abban is, vajon a törvénnyel ellentétben nem avatkozott-e bele a bíróságok független döntéseibe. Tevékenységének körülményei indokolt aggodalomra adnak okot abban is, hogy minisztersége idején a fegyelmi eljárások a bírák megfélemlítésének és üldöztetésének a hatalmi eszközeivé váltak.
Ténykedése az igazságügyi miniszter posztján sugallja annak a lehetőségét, hogy az igazságszolgáltatásban a Legfelsőbb Bíróság elnökének magas beosztását a hozzá közel állók érdekei szerint fogja alkalmazni, hogy különbséget akar majd tenni az egyes bírák között, hogy nézeteik miatt és amiatt, hogy nem hajlandók magukat a felső nyomásnak alávetni, támadni fogja őket.
Ezen kívül a törvényhozás legmagasabb beosztásába közvetlenül a magas politikai beosztásból pályázik. Ezáltal teljesíti a pártnak és a koalíciónak konkrét politikai programját, azt kifelé is képviseli, és mint politikai tényező jelentősen befolyásolja a közvéleményt is. Az igazságszolgáltatásnak azonban pártatlannak és függetlennek kell maradnia, és ilyen benyomást kell kifelé is mutatnia.
Štefan Harabin elképzelése az, amit miniszterként is igyekszik megvalósítani, hogy az igazságszolgáltatást valamiféle privilegizált, magába zárkózott kasztként tartsa meg, amely számára teljesen közömbös, és számára egyáltalán nem elsőrendű feladat a minőség és a bizalom kérdése. Számára ennél sokkal fontosabb a hatalom és az előnyök. A privilegizált és magába zárkózott törvényhozási kaszt hajlamos a bizalmatlanságot és korrupciót kitermelni, az átláthatóság kultúrája ennek ellenkezőjét.
Közvetlen veszélyeztetve érezzük magunkat azáltal, hogy Štefan Harabin egyáltalán választható ebbe a magas beosztásba. Ezért kérjük a Legfelsőbb Bíróság Tanácsát, ne veszélyeztesse az igazságszolgáltatás alapjait, és nagyon komolyan mérlegelje ennek a választásnak a következményeit nem csak az igazságszolgáltatásra és a bíróságokra vonatkozóan, hanem a Szlovák Köztársaság állampolgáraira várható hatása miatt is, és Štefan Harabint ne válassza meg a Legfelsőbb Bíróság elnökévé.
Az eredeti felhívás aláírói:
Szervezetek: Aliancia Fair-play, Transparency Internacional Slovensko, Via Iuris – polgárjogi központ (centrum pre práva občana), Queer Leaders Forum, SOB polgári kezdeményezés (Spravoslivosť otvára brány – Az igazság kapukat tár);
Ügyvédek: Eva Kováčechová, Mária Kolíková, Vladimír Šárnik;
Bírák: Jana Dubovcová, Juraj Babjak, Ľudmila Babjaková,. Darina Kuchtová, Peter Paluda;
Ján Štrasser, Egon Gál, Jozef Hašto, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Soňa Szomolányi, Emília Sičáková – Beblavá, Zuzana Fialová, Vladimír Krivý, Zuzana Wienk, Ján Krstiteľ Balázs, Peter Zajac, Ivan Marton, Milan Šútovec, Mária Krýslová, Daniel Ralaus, Eva Ralausová, Gustáv Matijek, Šarlota Pufflerová, Michal Kaščák, Hana Fábry, Vladimír Hlavenka, Jana Cviková, Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Jana Plichtová, Petr Kuchta, Romana Schlesinger, Ondrej Ďurovský, Viera Klementová, Jozef Lupták, Ladislav Kováč, Jana Juráňová, Richard Stanke.
A petícióhoz az Aliancia Fair-play honlapján csatlakozhat, nyitható itt:

http://fair-play.sk/kampane/index.php?pid=2

Felvidék Ma, ddg