2009. június 19-én kezdődött falunap összekapcsolódott a második világháborúban elesett hősök emléktáblájának megáldásával és koszorúzásával. Sokak szerint Csallóköz nem a legvallásosabb régiók közé tartozik, de ez nem teljesen van így, hiszen Egyházkarcsa falunapját ünnepi szentmisével kezdte, amely talán nem minden község falunapjára jellemző.

Az ünnepi szentmisét a felbári pedagóguskórus tette még ünnepélyesebbé. Az eseményen részt vettek a falu elöljárói, Gódány László egyházkarcsai polgármester, Csiba János Királyfiakarcsa polgármestere, Dr. Csicsai Gábor, valamint a környező falvakból érkező vendégek és egyházközségünk apraja és nagyja. A szentmisén, melyet az elesett hősökért és egyházközösségünk elhunyt híveiért ajánlott fel a Mindenható Istennek Szalay Gyula egyházkarcsai plébános, c. esperes szentbeszédében Jézus szívéről elmélkedett: „A mai napon Jézus szívét ünnepeljük. Minden szó szürke e nap jelentőségének méltatására. A szív a legbensőbb és legrejtettebb érzések szimbóluma. Jézus Szíve az Üdvözítő legbelsőbb érzéseit, gondolatait jelenti.”

A helybéli lelkiatya megáldotta és megszentelte a Lourdes-i Szűz Mária barlangot, amely az egyházkarcsai templom udvarán található. Virágból font koszorút, virágcsokrokat helyeztek el az elesett katonák síremlékénél majd Nagy Erzsébet és Ritter Éva versben emlékezett meg egyházközösség hőseiről.
Az ünnepi szentmise után, valamint a Lourdes-i barlang felszentelése után agapéra került sor, amelyen több mint kétszázan vettek részt.
Kívánjuk, hogy minden egyházközség úgy tudjon ünnepelni, ahogy ezt az utóbbi időben Egyházkarcsa teszi. A tudósítás az öröm megosztása, melyet lelkünkben átélünk Istennel. A háromnapos falunap Egyházkarcsán szentmisével és szenteléssel kezdődött és vasárnap pedig ünnepi szentmisével fejeződik be, ahol tizenhat gyermek részesült az első szentáldozásban.

Felvidék Ma, Soós Krisztián