A Kárpát-medencei Autonómia Tanács elnöki hivatala egy nyilatkozat szövegét juttatta el szerkesztőségünkbe a Szlovákiában elfogadott nyelvtörvénnyel kapcsolatban:
“A szlovák parlament nemrég egy kisebbség- és magyarellenes nyelvtörvényt fogadott el, mely ellen, a benne testet öltő, durva diszkrimináció ellen szavunkat felemelni lelkiismereti kötelességünk.
A magyar nyelv használatának és a magyar kultúra gyakorlásának visszaszorítása, korlátozása több évtizedes hagyományra tekint vissza a volt kisantant államaiban. Országaink uniós csatlakozása a többségi nacionalizmusok által gerjesztett problémákat nem oldotta meg. Sajnos, immár az Európai Unió közösségén belül is, tovább tart az erőszakos asszimiláció eszközeinek igénybevétele, a homogén nemzetállam megteremtéséért folytatott állampolitika.
Az Unió nem csupán egy gazdasági és politikai rendszer, hanem egyben a sokszínűségen és sokféleségen alapuló kulturális közössége is a tagországoknak és tagnemzeteknek. Ennek megfelelően az európai népek nagy Családjában nem a többségétől eltérő kultúrák, nyelvek elnyomása, hanem azok megbecsülése és óvása kellene, hogy vezérelje országaink kormányzatait. Ugyanez érvényes Szlovákiára is.
Amennyiben az EU brüsszeli intézményei közömbösen nézik a kelet-közép-európai kisebbségek további elnyomását, akarva-akaratlanul az európai integráció szellemiségével ellentétes gyakorlat meghonosításához járulnak hozzá, amely a társadalmi békétlenség és feszültségek gerjesztése által minden tekintetben kárára szolgál Európának.
„Egység a sokféleségben, sokféleség az egységben” – ez az Unió és egyben a keresztény ökumenikus mozgalom egyik alapelve.
A szlovák államnyelvtörvény ügye, a volt kommunista országokban újból és újból feléledő államnacionalizmus nem tekinthető belügynek, mint ahogy a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási közösségek védelme is európai ügynek számít.
Joggal szorgalmazzuk tehát újból egy Európai Kisebbségvédelmi Egyezmény megalkotását, amely biztonságot, jogot, méltóságot, valós és tényleges jogegyenlőséget nyújthat azon közösségeknek, amelyeket a történelem az anyaországok határain kívülre kényszerített.
A kárpát-medencei magyar közösségek egymás iránti testvéri szolidaritására apellálva, tiltakozunk a szlovákiai magyarságot sújtó nyelvtörvény ellen, és annak visszavonására irányuló követelésünk támogatására kérjük az Európai Parlamentet.”

2009. július 8.

Tőkés László

elnök