1992. július 17-én a Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozatot fogad el a Szlovák Köztársaság szuverenitásáról. A szuverenitási nyilatkozatra válaszul Václav Havel július 20-i hatállyal lemond köztársasági elnöki tisztségéről.
A kettéválást végső soron a Szlovák Nemzeti Tanács, azaz a szlovák parlament egyoldalú határozatai tették elkerülhetetlenné: 1992. július 17-én a szlovák törvényhozás határozatot fogadott el a Szlovák Köztársaság szuverenitásáról, amely a szlovák nemzet ezeréves törekvésére, valamint az érvényes nemzetközi jogi dokumentumokra utalva bejelentette a szlovák nemzet önrendelkezését: a nyilatkozat szerint a Szlovák Köztársaság szuverenitása a szlovák nemzet szuverén államának alapja

A két újonnan kijelölt és megválasztott köztársasági miniszterelnök, Václav Klaus és Vladimír Mečiar pedig augusztusban elfogadta az ország kettéválasztásának menetrendjét. Szeptember 1-jén a szlovák parlament elfogadta az önálló és teljes szlovák állami alkotmányt, amire a csehek is sürgősen előkészítették saját állami alkotmányukat.

Folytatásként 1992. november 25-én a Szövetségi Gyűlés jóváhagyja a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság megszűnéséről szóló alkotmánytörvényt, amely kimondja, hogy a Cseh Köztársaság, ill. a Szlovák Köztársaság 1993. január 1-jével önállósul.
Felvidék Ma