Ján Mikolaj azon érvelése, amely szerint a „tót” vagy a „Felvidék” kifejezések használata a szlovákok számára természetellenes és sértő, teljességgel megalapozatlan – állítja Lanstyák István nyelvtudós a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékének oktatója.

Az oktatási miniszter szerint ezeket a kifejezéseket ki kell hagyniuk a tankönyvkiadóknak az általuk gondozott, szlovákiai magyar oktatási intézményeknek szánt tankönyvekből. A földrajzi megnevezések esetében a hozzájuk kapcsolódó „Tót” kifejezés egészen biztosan nem sértő és elképzelhetetlen, hogy egy miniszter megváltoztassa a magyar földrajzi neveket- nyilatkozta a SITA-nak Lanstyák István. Szerinte a „tót” kifejezés abban az esetben lehet sértő, ha azzal a szlovák etnikumra utalnak, ugyanakkor földrajzi megnevezésekben egyáltalán nem számít annak. Ráadásul a földrajzi nevek eleve konzervatívak. Olyan formákat is megőriznek, amelyek a hétköznapi nyelvhasználatban megváltoznak. Ezért stílusértékük különbözhet attól a változattól, amelyet általában használunk.
A Felvidék kifejezésnek Lanstyák szintén nem tulajdonít semmilyen sértő jelleget. A hétköznapi emberek ezt a kifejezést a Horná zem helyett használják, amely a Felvidék tükörfordítása. Történelmi kontextusban a Felvidék kifejezés a néhai Magyarország történelmi régiójának meghatározására használatos.Szerinte a nyelvi eszköztár stílusértékét nem írhatja fölül semmilyen miniszter, mert az egy olyan létezőállapotot tükröz, amely az idők folyamán állandósult.

Felvidék Ma, SITA, VZS