(Az Állásfoglalással kiegészítve) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Bihar Megyei Közgyűlésének egyik programpontja az “anyanyelvünkért” elnevezésű volt, melyre az erdélyi párt felvidéki magyar szervezeteket is meghívott. A résztvevők állásfoglalásban fejezték ki tiltakozásukat a szlovák államnyelvtörvénnyel kapcsolatban.

A résztvevőket Bíró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere és az RMDSZ Országos Választmányának elnöke köszöntötte, felszólalt Winkler Gyula EP képviselő és Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje, ügyvezető elmöke, az RMDSZ állásfoglalását Lakatos Péter parlamenti képviselő ismertette.
A magyar nemzetnek egységesen kell fellépnie a szlovákiai nyelvtörvény bevezetése ellen, mert a jogszabály veszélyes precedenst teremt az EU tagállamaiban élő nemzeti kisebbségek joggyakorlása tekintetében – mondta Winkler Gyula, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője. Aaggodalmát fejezte ki a nyelvtörvény miatt, amely – mint mondta – jelentősen csökkenti a kisebbségek jogait. Winkler szerint az EU-ban nem lenne szabad a nemzeti és az etnikai kisebbségvédelmet a nyelvi vagy szexuális kisebbségek érdekvédelmével azonos keretbe szorítani. Szerinte az európai politikusok nem ellenzik az etnikai és nemzeti kisebbségvédelmet, hanem csak egyszerűen nem értik, nem érzik a kettő között a különbséget. Valamennyi Kárpát-medencei magyar közösséget képviselő szervezetet arra buzdított, hogy összehangoltan és szolidárisan lépjen fel a nyelvtörvény ellen.

A tanácskozáson elfogadtak egy állásfoglalást, amelyben a résztvevők kérik a szlovákiai parlamentet, hogy vonja vissza a nyelvhasználatról szóló törvény diszkriminatív előírásait. Az ülésen jelen lévők felkérték a magyar európai parlamenti képviselőket, hogy az állásfoglalást juttassák el az Európai Parlament és az Európa Tanács vezetőihez.
Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke hangsúlyozta, hogy a romániai magyarság érdekvédelmi szervezete szolidáris a felvidéki magyarokkal. “Ott leszünk, számíthattok ránk” – mondta Kelemen utalva arra, hogy az RMDSZ képviselői meg fognak jelenni a szeptember 1-jére tervezett dunaszerdahelyi tiltakozó nagygyűlésen.
Rámutatott: a nyelvtörvény bizonyítéka annak, hogyan semmisíthetőek meg egyetlen intézkedéssel a határon túli magyar közösségek hosszú és ádáz küzdelemmel kivívott jogai. Szerinte a jogszabály “öt-tíz éves visszalépést jelent a kisebbségi jogok és a békés együttélés terén”.


(Képgaléria – amennyiben a böngészője nem jeleníti meg, megtekinthető a Google-webalbumunkban is: ITT )

A Magyar Koalíció Pártja képviseletében Farkas Iván, az MKP Országos Tanácsának elnöke és Duray Miklós stratégiai alelnök előadásaikban átfogó képet nyújtottak a mintegy 100 fő résztvevőnek a szlovák nyelvtörvényről, és annak elfogadása körülményeiről. A civil szervezetek képviseletében Mézes Rudolf (a szülői szövetség elnöke és a Csemadok országos vezetőségi tagja) szólalt fel, elsősorban a szlovákiai magyar iskolaügy és a kultúra elleni támadás szemszögéből világította meg a nyelvtörvényt. A VIA NOVA Ifjúsági Csoport elnöke, Nagy Péter a tömegtájékoztatás és a szervezés szerepét emelte ki a nyelvtörvény elleni tiltakozások sikere érdekében. Valamennyi felvidéki felszólaló meghívta az RMDSZ képviselőit a szeptember 1-i, dunaszerdahelyi tiltakozásra – amely várhatóan az első nagy megmozdulás lesz az államnyelvtörvény ellen, pontosan annak érvénybe lépése napján.

Állásfoglalás

Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete az Európai Unió szellemiségével, az európai kisebbségi jogokkal ellentétesnek tekinti a szlovák államnyelvtörvény 2009 június 30.-án elfogadott módosításait.
A szabályozás ellentétes az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájával, nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó keretegyezményével és Miniszteri Bizottságának vonatkozó ajánlásaival.
Aggályosnak tartjuk, hogy a jogszabály hatálya kiterjed az egyházakra és a közszolgáltatásra, valamint azt is, hogy a törvényi megfogalmazások homályosak, így visszaélésekre adnak lehetőséget.
A törvény ahelyett, hogy a nyelvek használói közötti egyenlőséget erősítené, a kisebbségi nyelvet használókat többletkötelezettségekkel terheli és szankciókkal fenyegeti. Ezzel aránytalanul és indokolatlanul beleavatkozik az emberek magánéletébe és korlátozza a Szlovákiában élő magyarok és más kisebbségek jogait.
Történelmi tapasztalataink alapján aggodalmunkat fejezzük ki, hogy a kidolgozás alatt levő végrehajtó rendelkezések megjelentetése valamint a pénzbírságok kiszabása olyan feszültségekhez vezethetnek, amelyeket el kellene kerülni.
Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete felszólítja a szlovákiai parlamenti pártokat, hogy vonják vissza a jogszabályban foglalt diszkriminatív intézkedéseket.
Felkérjük az összes magyar Európai Parlamenti képviselőt, jutassák el állásfoglalásunkat Jerzy Buzek -hez az Európai Parlament elnökéhez, Knut Vollebaek EBESZ kisebbségi ügyekért felelős főmegbízotthoz és nemzetközi fórumokon tegyenek meg mindent a figyelem felkeltése és a vitatott cikkelyek visszavonása érdekében.
Elfogadta az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete Választmánya.

Nagyvárad, 2009 július 31

Kiss Sándor
az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének elnöke

Biró Rozália
az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete Választmányának elnöke


Felvidék Ma, MTI