A zselízi Római Katolikus Plébánia, a Jópásztor Alapítvány, a Pázmaneum Társulás és a Mária Légió zselízi csoportja szervezésében 2009. július 25-én, szombaton került sor a zselízi Szent Jakab plébániatemplomban a Jó Pásztor Imakilenced 4. állomására.
A rendezvényt 9, 00 órakor rózsafüzér imával kezdtük. 9, 30-kor a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendjének kíséretében először érkeztek meg templomunkba a Szent István király által Szűz Máriának felajánlott ország becses történelmi ereklyéi – a Szent Korona, a Jogar és az Országalma hiteles és méretarányos másolatai. A Lovagrend megjelent képviselőit lovag vitéz Dr. Dévényi Ferenc rendi bíró mutatta be. Ezután a Lovagrend szellemi vezetőjének, Dr. Bakos Batu nagymesternek az előadását hallgathattuk. A Szent Korona történelméről, küldetéséről és tiszteletéről sok érdekességet és újdonságot tudtunk meg. A magyar Szent Korona a magyarok egyik legfontosabb nemzeti ereklyéje, a magyar államiság egyik jelképe. Európa legrégebben használt és mind a mai napig épségben megmaradt koronája, az egyetlen beavató korona. Szent István életével és fiának írt intelmeivel követendő példát adott a ma emberének is. Ezen a kiválasztott területen, ahol élünk, megvalósíthatjuk Isten országát a Szűzanya oltalmazó palástja alatt, ha nem térünk le a Szent István által kijelölt útról.
Az előadást ünnepi szentmise követte, melyet Ft. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be 20 oltártestvérével együtt. Szentbeszédében rámutatott arra, hogy a kiválasztottság sokkal több megpróbáltatással és felelősséggel jár. Isten minden egyes terve az üdvösségrevonatkozik. A kiválasztott embereket is az üdvösség szolgálatára rendeli. Legnagyszerűbb példája ennek Jézus Krisztus, az Ő egyszülött fia. E szolgálat szeretetben történt – önmagát adta Isten dicsıségére az emberek megmentéséért. Jézus az Isten uralmát hirdette, és Ő maga is lemondott minden hatalomról. Szolgált, s hogy fennmaradjon a műve, ezért apostolokat választott maga köré. Ha versengés történt közöttük, mint azt Szent Máté Evangéliumában hallhattuk – a Zebedeus fiak anyja Salome, kérte Jézust, hogy fiai majd az Ő jobb és bal
oldalán ülhessenek – Jézus türelmesen tanította őket. A kiválasztottak legyenek oly módon szolgái a társaiknak, hogy az üdvösségük elnyerésére szolgáljon, szeretettel, ahogy az Úr Jézus is életét adta az embertársaiért. Az apostolok egymás között az Úr Jézus szeretetét élték meg. Vértanúkká váltak, Jézus nyomába lépve követték mesterüket és így hitelessé tették életüket. Mi is az Ő követıi vagyunk. Minden élethelyzetben tanúságot tehetünk róla. Szívünkben átélhetjük mindazt, amit az apostolok és ezáltal közel lehetünk hozzá. Az Úr Jézus által pedig a Mindenható barátaivá válhatunk. Minden lelkiségi mozgalom alapja az, hogy közösségben próbálják szeretetben megélni kereszténységüket, hogy másoknak tanúságtételül szolgáljanak. Isten gyermekei vagyunk, vonjuk be az Ő szeretetébe embertársainkat is!
A szentmise végén a jelenlévő kerepesi és dunaszerdahelyi vendégeinkkel együtt önszántunkból csatlakozhattunk ahhoz a mintegy 100 000 emberhez, akik a Lovagrend jóvoltából eddig már esküt tettek a Szent Koronára.

Felvidék Ma, Pázmaneum-Tóth Magdolna