Mons. Róbert Bezák nagyszombati érsek Orosch János püspök atyát szeptember 15-ei hatállyal a főegyházmegye általános helynökévé nevezte ki, ő fogja gondozni a magyar híveket.
Az alábbiakban közöljük a Pázmaneum Társulásnak elküldött püspöki levelet:

AZ EGYHÁZ SZERET BENNÜNKET

Az Egyházat magyarul „Anyaszentegyháznak” is nevezzük. Talán egyetlen nyelv sem fejezi ki ilyen találóan az Egyház jellegét, mint a magyar nyelv. Az Egyház tehát „anya”. A jó anya pedig minden gyermekéről egyformán gondoskodik. Egyházunk a kezdetektől fogva egyformán karolta fel a különböző nemzeteket és nemzetiségeket. Nincs ez másként ma sem. A mostani feszült nemzetközi helyzetben különösképpen segíteni akarja azokat, akik kisebbségben élnek. Ezért Mons. Róbert Bezák nagyszombati érsek úr úgy döntött, legyen a főegyházmegye magyarjainak olyan püspöke, aki külön oda fog figyelni rájuk és segíteni fogja őket. Szeptember 15-i hatállyal általános helynökké nevezett ki a Nagyszombati Főegyházmegye részére a következő feladatokkal: a katekéták (hitoktatók) irányítása, a lelkiatyák formációja, a karitász, valamint a vegyes területeken élő magyar hívek lelkipásztori gondozása. Örömömre szolgál, hogy az előző évekhez hasonlóan, most már főpásztorunk külön megbízatásával fogok találkozni főegyházmegyénk magyar híveivel és lelkipásztoraival. Papi éveimnek túlnyomó részét magyarok által lakott területen töltöttem, és az ott élő emberek nagyon a szívemhez nőttek. Szeretném ezt mindenkivel éreztetni.
Első lépésként ebben az évben is át szeretném adni a Szent Erzsébet Rózsája Díjat egy olyan személynek, akit a lelkipásztorok ajánlani fognak a jótékony szeretet kiemelkedő gyakorlásáért. Kérem az atyákat, minél előbb jelezzék nekem, ha plébániájuk területén valaki Árpád-házi Szent Erzsébethez hasonlóan éli meg az Egyház karitatív szeretetét, hogy a Szabályzat értelmében kiválaszthassuk azt a személyt, akinek a Szent ünnepén átadhatom majd Szent Erzsébet Rózsáját.
Sok szeretettel adom Főegyházmegyénk összes magyar lelkipásztorára és a hívekre apostoli áldásomat, imáikat kérve.

+ Orosch János püspök, általános helynök

Felvidék Ma