A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének állásfoglalását a szlovák nyelvtörvényről, szeptember 1-jén, Dunaszerdahelyen Fekete Vince, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka olvasta fel.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa sajnálattal és csalódottsággal veszi tudomásul, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa megszavazta az államnyelvről szóló törvény módosítását. Egyházunk tagjainak döntő része Dél-Szlovákia területén lakik. Mindennapi tapasztalataink alapján bátran mondhatjuk, hogy az államnyelv védelmének megerősítése nem a szlovák anyanyelvű polgártársainkat segíti, hiszen nyelvüket eddig is használhatták az élet minden szegmensében, hanem a más nemzetiségűeket bizonytalanítja el még jobban anyanyelvük használatában.

Erkölcsileg elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a törvény olyan területeken is erőlteti a szlovák nyelv használatát, mint például az orvos-beteg kapcsolat, ahol nem valami elvont nemzeti érdeknek, hanem a beteg érdekének kell érvényesülnie. A módosítás egészen távol áll Jézus Krisztus – minden néphez anyanyelvén szóló és a nemzetek között igazságot hirdető –evangéliumának szellemiségétől, de ellentétben áll a Szlovák Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival is (pl. a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával); ráadásul visszaköszön benne a kormány képviselői által is bírált 19. századi nemzetiségi politika – csak a szerepek cserélődtek fel.

Mindezek ellenére egyházunk továbbra is arra törekszik, hogy a magyar, a szlovák és más ajkú hívek otthonra leljenek benne és anyanyelvükön vehessenek részt szolgálatában, mert erre kötelez bennünket az evangélium és a reformáció hitelvei. Elvárjuk az állami szervektől is, hogy az államnyelv védelméhez hasonlóan törekedjenek arra, hogy az állampolgárok élhessenek a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvényben biztosított jogaikkal. Sajnos éppen az államigazgatás részéről a leggyakoribb ezen törvény rendelkezéseinek megsértése vagy negligálása. Reménységgel vagyunk afelől, hogy a kormányzat a jövőben hathatós lépéseket tesz azért, hogy minden állampolgár (legyen bármilyen nemzetiségű) otthon – és másokkal egyenjogúnak – érezhesse magát Szlovákiában, hiszen valójában ezt kívánja az állam érdeke. Buzdítjuk egyháztagjainkat, hogy szabadon vállalják nemzeti hovatartozásukat és bátran éljenek az alkotmány és más törvények által biztosított anyanyelv-használati jogukkal, hiszen csak az egészséges öntudatú ember tudja tisztelni és felebarátjaként szeretni a másikat.
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).


Kapcsolódó írás:
A dunaszerdahelyi nagygyűlés összefoglalója