Rendes ülését tartotta ma a komáromi önkormányzat. Az ülésen Stubendek László kérésére válaszában Bastrnák Tibor elmondta, hogy nem hibáztak abban, hogy a szlovák köztársasági elnököt nem hívták meg.

Andruskó a diplomatikus választ adó polgármester védelmében a nyelvtörvényről, a tankönyvekben való magyar helységnévhasználatról tartott kiselőadást, melyet Fehér Csaba szövetségesként támogatott. Petheő Attila képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester korábban sikeresen intézett a most bennünket támadó kormánynál több tízmilliós dotációt, amelynek egy része már meg is érkezett a város számlájára. Hivatalvezető felé intézett kérdésében nehezményezte, hogy tavasz óta nem sikerült magyar nyelvű helységnév jelző táblákat kiraknia a városrészekben a városnak, illetve kétnyelvű jegyzőkönyvek sem készülnek a városban. A kérdésekre adott válaszban Kovács Péter hivatalvezető másra hárította a felelősséget és nem szolgált magyarázattal. Az egyik legkényesebb kérdést a komáromi vízgazdálkodási cég igazgatótanácsának kiegészítése jelentette. Andruskó az MKP-frakció nevében saját képviselői asszisztensét jelölte az igazgatótanácsba. A KOMVaK igazgatója, Cséplő Gábor a vitában arrogáns és kitérő válaszokat adott a képviselői kérdésekre, melyek a cég gazdálkodását érintették. Kiderült, hogy a cég a nyereség egy részét, a törvényekkel összhangban, a szociális alapba csorgatja. Ebből az összegből a cég több tucat alkalmazottját utaztatta nyaralni a görög tengerpartra. Mindezt a komáromi vízdíj fizetők befizetéseiből. A cég egyébként az elmúlt időszakok legmagasabb adózás előtti nyereségét könyvelhette el.
A testületi ülésre meghallgatásra érkeztek a város intézményeinek vezetői. Mind arról számoltak be, hogy óriási hiányok várhatóak a költségvetéseikben. A napközi otthonok, a művelődési központ, a szabadidőközpont és a művészeti alapiskola fenntartásához nem elegendő a pénzügyi muníció. A nyugdíjas otthon vezetőjének utalása szerint a hivatal hibája miatt került az intézménye végveszélybe. Van olyan alapiskola, ahol a pedagógusok háromhavi fizetése van veszélyben. A frakcióvezető vagy városi kölcsön felvételét, vagy emberek elbocsátását vizionálja. Meglátása szerint a helyzet romlani fog, így szerinte az intézmények vezetői nem tudják majd megoldani az alkalmazottak bérezését a béralapból. Félő, hogy ezekre a megszorításokra hivatkozva fogják kényszerhelyzetbe hozni a várost és bizonyos cégek eladására fognak alapozni. A polgármester szerint a szocializmus véget ért. Az intézmények, ahogy a hivatal alkalmazottai is kevesebb bérért dolgoznak, hiszen egyébként az elbocsátás várna rájuk – mondta Bastrnák.
Sokan meglepve vették tudomásul, hogy nem tudják a testület tagjai, sem az érintett intézmények, hogy kire milyen számok alapján érvényesítették a megszorításokat, illetve az intézményeknek adott juttatásokat.

Felvidék Ma, b