Szeptember 19-én Révkomáromban tartották a III. Szent Imre Ministránsnapot a Jópásztor Alapítvány. a Komáromi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében. Az immár hagyományos ministránsnapot először 2007-ben Garamkövesden, majd 2008-ban Udvardon szervezték meg. A Jópásztor Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően ezzel a rendezvénnyel a papság évében is hozzá szeretne járulni a hivatásgondozáshoz. Több egyházmegyéből és az anyaországi Tatáról és környékéről is érkeztek ministránsok, hogy találkozzanak felvidéki testvéreikkel.


Miután megtörtént a regisztráció a katolikus plébánián. a ministránsnap részvevői átvonultak a Szent András-templomba, hogy szentmisével kezdjék a III. Szent Imre Ministránsnapot. A szentmisét Fülöp Ákos atya, a magyarországi Hivatásgondozó Intézet titkára mutatta be felvidéki paptestvéreivel együtt. A nemrégiben kinevezett Elek László komáromi esperesplébános köszöntötte a lelkiatyákat és a ministránsokat és örömét fejezte ki, hogy a papok legközelebbi munkatársaival ünnepelhetnek.
A főcelebráns szentbeszédében felhívta a figyelmet a ministránsoknak saját életpéldáján keresztül a krisztusi szolgálatra, hogy minden körülmények közepette szolgálják az Urat és segítsenek Krisztus földi képviselőjének, a lelkiatyának. Fontos feladatot bízott a fiatalokra az Egyház a szolgálat által, amely segít még jobban megismerni Jézus Krisztust.
A szentmise végén Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönte meg a buzdító szavakat, majd a plébánia tanácstermében folytatódott tovább a ministránsnap programja. ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum elnöke köszöntötte a ministránsokat és ismertette a vetélkedő szabályait. Több csoportban vetélkedtek a fiatalok, amelynek összetétele vegyes volt és minden korosztályból kerültek bele. A vetélkedő első szakaszát Zsolt atya vezette le, aki a Biblia és az alapvető hittanismeretekből tette próbára a fiatalokat. A vetélkedőn olykor humoros válaszok is születtek, amelyek mosolyt csaltak a lelkipásztorok arcára is. A döntőbe bejutott csapatok tovább vetélkedtek, akiket már János atya vizsgáztatott és komolyabb feladatokat kellett megoldaniuk a fiataloknak. Végezetül szoros versenyben a 19. számú csapat kétfős legénysége nyerte meg a ministránsnap vetélkedőjét.
Miután elfogyasztották az ebédet a ministránsok átvonultak a Marianum egyházi iskolaközpontba, ahol PaedDr. Madarász Róbert iskolaigazgató fogadta a ministránsnap résztvevőit. Elsőként bemutatta az iskola folyosóján látható kiállításukat, majd közösen átvonultak a felépült Szent Imre Kollégiumba, amely a II. világháború óta az első egyházi kollégium a felvidéki magyar katolikusoknak. Az iskolaigazgató elmondta, hogy már csak a bútorok hiányoznak és a külső vakolat, amelyre továbbra is gyűjtenek a téglajegyek segítségével.

A szellemi vetélkedő után a fiatalok örömmel vették birtokukba az iskola tornatermét, ahol különböző labdajátékokat, valamint kispályás focitornát is játszhattak. A késő délutáni órákban ért véget a III. Szent Imre Ministránsnap. Útravaló áldást adott a fiataloknak János atya majd közös imával fejeződött be a ministránsnap programja.

Felvidék Ma, Pázmaneum